Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 147 rezultata

Odluka u slučajuOI/4/2021/MHZ o načinu na koji Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) djeluje u skladu sa svojim obvezama povezanim s temeljnim pravima te osigurava odgovornost u odnosu na svoje veće ovlasti

Ponedjeljak | 18 srpnja 2022

Ovom istragom pokrenutom na vlastitu inicijativu procjenjivalo se na koji način Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) djeluje u skladu sa svojim obvezama povezanim s temeljnim pravima te obvezama transparentnosti na temelju Uredbe 2019/1896 („Uredba Frontex”) kojom su proširene njegove ovlasti.

U okviru istrage razmatrali su se načini na koje Frontex osigurava transparentnost svojih „operativnih planova” koji utvrđuju parametre Frontexovih operacija te na koji način Frontex odlučuje o opozivu, zaključivanju ili nepokretanju postupka zbog zabrinutosti oko temeljnih prava. Istragom se također razmatrao nadzor sukladnosti s temeljnim pravima u slučajevima prisilnog vraćanja te Frontexova smjernica za postupak provjere osoba bez dokumenata koje nezakonito prijeđu ili pokušaju prijeći vanjsku granicu EU-a.

Ombudsman je na temelju istrage utvrdio niz prijedloga za Frontex s ciljem unaprjeđenja njegove odgovornosti. Ombudsman potiče Frontex da djeluje na proaktivno transparentan način u odnosu na operativne planove i analizu temeljnih prava na kojima izvršni direktor Frontexa temelji odluke o pokretanju, opozivu i zaključenju operacija. Predlaže da Frontex izda konkretne upute za „skupine za provjeru” koje intervjuiraju izbjeglice. Ombudsman također potiče Frontex da unaprijedi nadzor prisilnog vraćanja u slučajevima kada Frontexovo osoblje prati povratnike te da zajamči kvalitetnije izvještavanje o operacijama nadzora.

Odluka u predmetu OI/5/2020/MHZ o funkcioniranju mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) zbog navodnih kršenja temeljnih prava te o ulozi službenika za temeljna prava

Srijeda | 08 lipnja 2022

Ombudsmanica je pokrenula istragu na vlastitu inicijativu kako bi istražila kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) postupa u slučaju navodnih kršenja temeljnih prava prijavljenih putem mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije te kako bi razmotrila ulogu i neovisnost Frontexova službenika za temeljna prava u tom pogledu.

U kontekstu jedne prethodne istrage ombudsmanica je preporučila uspostavu neovisnog mehanizma za rješavanje pritužbi o operacijama Frontexa. Mehanizam za podnošenje pritužbi odobrili su zakonodavci EU-a te je 2016. započela njegova primjena.

S pomoću mehanizma za podnošenje pritužbi Frontex obrađuje pritužbe pojedinaca koji smatraju da su njihova temeljna prava povrijeđena u okviru Frontexovih operacija. Zadaće službenika za temeljna prava uključuju izravno rješavanje pritužbi koje se odnose na radnje članova osoblja Frontexa te osiguravanje toga da nadležna tijela na odgovarajući način rješavaju pritužbe koje se odnose na članove osoblja nacionalnih tijela uključene u Frontexove operacije.

Svrha je ove istrage bila ocijeniti kako je Frontex proveo nova pravila o mehanizmu za podnošenje pritužbi i službeniku za temeljna prava, koja su stupila na snagu u studenome 2019. Njome se nastojalo i ocijeniti ukupnu učinkovitost mehanizma za podnošenje pritužbi u kontekstu zabrinutosti javnosti zbog kršenja temeljnih prava u okviru Frontexovih operacija.

Od njegove uspostave, primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi obrađen je vrlo mali broj pritužbi, a dosad se nijedna od njih nije odnosila na radnje članova osoblja Frontexa. Od 2016. do siječnja 2021. službenik za temeljna prava zaprimio je 69 pritužbi, od kojih su 22 bile dopuštene. Budući da u operacijama sudjeluju članovi osoblja različitih tijela, koji su odgovorni različitim nadležnim tijelima, potencijalnim podnositeljima pritužbi može biti teško utvrditi navodne počinitelje, razumjeti kako i kome mogu prijaviti navodna kršenja te zatražiti pravnu zaštitu odgovarajućim kanalima.

U okviru ove istrage ombudsmanica je pregledala i pritužbe koje su se obrađivale primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi te je utvrdila razne moguće nedostatke koji bi pojedincima mogli otežati prijavljivanje navodnih kršenja temeljnih prava i traženje pravne zaštite. Istragom ombudsmanice utvrđena su i kašnjenja Frontexa u provedbi njegovih novih obveza u pogledu mehanizma za podnošenje pritužbi i službenika za temeljna prava.

Ombudsmanica je na temelju istrage iznijela niz prijedloga za poboljšanje rada Frontexa u svrhu unaprjeđenja dostupnosti mehanizma za podnošenje pritužbi potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava i jačanja odgovornosti u okviru Frontexovih operacija i odgovornosti svih sudionika tih operacija. Riječ je o, na primjer, prijedlozima o tome kako potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava olakšati da se informiraju o mogućnostima dobivanja pravne zaštite i prijavljivanja incidenata te o prijedlozima za poboljšanje postupanja s pritužbama i poduzimanja daljnjih mjera.