Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 108 rezultata

Odluka u predmetu OI/5/2020/MHZ o funkcioniranju mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) zbog navodnih kršenja temeljnih prava te o ulozi službenika za temeljna prava

Utorak | 15 lipnja 2021

Ombudsmanica je pokrenula istragu na vlastitu inicijativu kako bi istražila kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) postupa u slučaju navodnih kršenja temeljnih prava prijavljenih putem mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije te kako bi razmotrila ulogu i neovisnost Frontexova službenika za temeljna prava u tom pogledu.

U kontekstu jedne prethodne istrage ombudsmanica je preporučila uspostavu neovisnog mehanizma za rješavanje pritužbi o operacijama Frontexa. Mehanizam za podnošenje pritužbi odobrili su zakonodavci EU-a te je 2016. započela njegova primjena.

S pomoću mehanizma za podnošenje pritužbi Frontex obrađuje pritužbe pojedinaca koji smatraju da su njihova temeljna prava povrijeđena u okviru Frontexovih operacija. Zadaće službenika za temeljna prava uključuju izravno rješavanje pritužbi koje se odnose na radnje članova osoblja Frontexa te osiguravanje toga da nadležna tijela na odgovarajući način rješavaju pritužbe koje se odnose na članove osoblja nacionalnih tijela uključene u Frontexove operacije.

Svrha je ove istrage bila ocijeniti kako je Frontex proveo nova pravila o mehanizmu za podnošenje pritužbi i službeniku za temeljna prava, koja su stupila na snagu u studenome 2019. Njome se nastojalo i ocijeniti ukupnu učinkovitost mehanizma za podnošenje pritužbi u kontekstu zabrinutosti javnosti zbog kršenja temeljnih prava u okviru Frontexovih operacija.

Od njegove uspostave, primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi obrađen je vrlo mali broj pritužbi, a dosad se nijedna od njih nije odnosila na radnje članova osoblja Frontexa. Od 2016. do siječnja 2021. službenik za temeljna prava zaprimio je 69 pritužbi, od kojih su 22 bile dopuštene. Budući da u operacijama sudjeluju članovi osoblja različitih tijela, koji su odgovorni različitim nadležnim tijelima, potencijalnim podnositeljima pritužbi može biti teško utvrditi navodne počinitelje, razumjeti kako i kome mogu prijaviti navodna kršenja te zatražiti pravnu zaštitu odgovarajućim kanalima.

U okviru ove istrage ombudsmanica je pregledala i pritužbe koje su se obrađivale primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi te je utvrdila razne moguće nedostatke koji bi pojedincima mogli otežati prijavljivanje navodnih kršenja temeljnih prava i traženje pravne zaštite. Istragom ombudsmanice utvrđena su i kašnjenja Frontexa u provedbi njegovih novih obveza u pogledu mehanizma za podnošenje pritužbi i službenika za temeljna prava.

Ombudsmanica je na temelju istrage iznijela niz prijedloga za poboljšanje rada Frontexa u svrhu unaprjeđenja dostupnosti mehanizma za podnošenje pritužbi potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava i jačanja odgovornosti u okviru Frontexovih operacija i odgovornosti svih sudionika tih operacija. Riječ je o, na primjer, prijedlozima o tome kako potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava olakšati da se informiraju o mogućnostima dobivanja pravne zaštite i prijavljivanja incidenata te o prijedlozima za poboljšanje postupanja s pritužbama i poduzimanja daljnjih mjera.

Odluka u predmetu 874/2020/MIG o postupanju Europske komisije u vezi s pritužbom koja se tiče javne reakcije potpredsjednice Komisije za demokraciju i demografiju na kritičko izvještavanje medija

Petak | 26 ožujka 2021

Predmet se odnosio na pritužbu podnesenu Europskoj komisiji kojom je izražena zabrinutost u pogledu toga kako je potpredsjednica Komisije za demokraciju i demografiju javno odgovorila na kritičko izvještavanje medija, među ostalim u pogledu komentara koje je dala tijekom emisije u kojoj se primaju pozivi gledatelja na hrvatskoj televiziji. Podnositeljica pritužbe smatra da izjave potpredsjednice nisu bile u skladu s obvezama koje ima kao povjerenica i nije bila zadovoljna načinom na koji je Komisija odgovorila na zabrinutosti koje je iznijela u svojoj pritužbi.

Ombudsmanica je zaključila da se izjave potpredsjednice mogu protumačiti kao da znače da mediji ne bi trebali emitirati ili objavljivati kritičke komentare o javnim osobama. Činjenica da su izjave tako protumačene jasno je vidljiva u javnom odgovoru, uključujući ovu pritužbu i način na koji su mediji naknadno izvještavali o incidentu. Stoga je ombudsmanica utvrdila da su izjave neprimjerene.

Nakon incidenta potpredsjednica i Komisija izrazile su svoju snažnu potporu slobodi izražavanja te slobodi i pluralizmu medija. Osim toga, potpredsjednica je pojasnila da nije namjeravala ugroziti neovisnost medija.

Iako pozdravlja ta pojašnjenja, ombudsmanica žali zbog činjenice da se ni Komisija ni potpredsjednica nisu ispričale za incident. Takva je isprika mogla doprinijeti primanju na znanje javnog nezadovoljstva primjedbama.

Ombudsmanica zaključuje istragu upućivanjem poziva Komisiji da podsjeti povjerenike kako treba biti oprezan prilikom davanja javnih izjava.

Odluka u zajedničkim predmetima 1570/2018/JF-JN i 1973/2018/JF-JN o načinu na koji Europska komisija odobrava tvari koje se upotrebljavaju u sredstvima za zaštitu bilja (pesticidi)

Ponedjeljak | 30 studenoga 2020

Ova se istraga odnosila na to kako Europska komisija odobrava „aktivne tvari” koje se upotrebljavaju u pesticidima. Ombudsmanica je posebno razmotrila praksu Komisije u odobravanju aktivnih tvari za koje je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), tijelo EU-a zaduženo za znanstvenu procjenu sigurnosti, izjavila da je utvrdila kritična područja koja izazivaju zabrinutost ili da nije utvrdila sigurnost primjene. Ombudsmanica je također preispitala praksu Komisije o odobravanju tvari za koje su potrebni dodatni podatci kojima se potvrđuje njihova sigurnost.

Ombudsmanica je detaljno objasnila Komisiji zašto smatra da njezina sadašnja praksa izaziva zabrinutost. Iako je Komisija smatrala da su njezine prakse u skladu s primjenjivim pravnim odredbama, navela je promjene i poboljšanja koja je provela kako bi riješila navedena pitanja. Konkretno, obavijestila je ombudsmanicu o nekoliko mjera kojima bi se trebao poboljšati postupak odobravanja i povećati njegova transparentnost.

Ombudsmanica sada zatvara ovu istragu i upućuje Komisiji tri prijedloga kako bi osigurala da Komisija odobrava tvari samo na temelju uporaba za koje je EFSA potvrdila da su sigurne, da je postupak odobrenja u potpunosti transparentan i da je njezina primjena postupka u vezi s potvrdnim podatcima dodatno ograničena. Imajući na umu obvezu Komisije u mandatu Von der Leyen da poduzme mjere za smanjenje ukupne uporabe kemijskih pesticida i rizika od njih za 50 % do 2030., ombudsmanica očekuje da će Komisija na zadovoljavajući način slijediti njezine prijedloge.