Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 102 rezultata

Odluka o načinu na koji Europska komisija upravlja fenomenom „rotirajućih vrata” u pogledu svojih članova (OI/1/2021/KR)

Utorak | 06 prosinca 2022

Budući da EU stječe sve veće ovlasti u područjima u rasponu od obrane do zdravstvene skrbi, povjerenje javnosti u administraciju od ključne je važnosti. Stoga je svaki dojam da javni službenici nastoje ostvariti privatne interese protivne njihovu radu u javnom sektoru izrazito štetan. Europski ombudsman davno je prepoznao činjenicu da fenomen „rotirajućih vrata” može narušiti povjerenje javnosti ako se njime ne upravlja na primjereni način. Čak i malobrojni slučajevi promjene posla dužnosnika na visokoj razini mogu dovesti do znatnog nepovjerenja javnosti i uzrokovati štetu za ugled. Ovom strateškom istragom obuhvaćeno je stotinu spisa Europske komisije povezanih s fenomenom „rotirajućih vrata” kako bi se utvrdila područja koja je potrebno poboljšati, kao i smjernice za ostatak administracije EU-a u budućnosti.

U okviru istrage Ombudsmana utvrđena su stvarna poboljšanja postignuta od posljednjeg proučavanja tog problema, uključujući smjernice o provedbi strožih ispitivanja svake promjene posla.

Međutim, Komisija je u nekim slučajevima odobrila zahtjeve bivših viših članova osoblja za preuzimanje aktivnosti, unatoč zadršci u pogledu toga hoće li se uvjetima nametnutima za promjenu posla ublažiti potencijalni rizici (kao što su sukobi interesa i pristup znanju ili kontaktima unutar administracije). Ombudsman vjeruje da bi takve promjene posla trebalo odobriti samo ako se aktivnost može podvrgnuti ograničenjima kojima se na odgovarajući način ublažavaju rizici i koja se mogu vjerodostojno pratiti i provoditi.

Ako takva ograničenja i provedba nisu mogući, Komisija bi trebala privremeno zabraniti bivšim članovima osoblja da preuzmu predmetna radna mjesta. U protivnom nastaje rizik od podcjenjivanja štetnih učinaka do kojih će tijekom vremena doći zbog toga što takvi dužnosnici svoje znanje i mreže prenose u povezana područja u privatnom sektoru, a time i do povezane štete za ugled EU-a.

Kada odobrava aktivnost s mjerama za ublažavanje, Komisija bi trebala istražiti cjelokupni raspon dostupnih mjera. Primjerice, Komisija bi mogla uvjetovati svoje odobrenje novog radnog mjesta obvezom člana osoblja da od novog poslodavca ishodi obećanje da će objaviti ograničenja koja je nametnula Komisija na mrežnom mjestu novog poslodavca. Komisija bi u najmanju ruku trebala zatražiti od (bivšeg) člana osoblja da dostavi dokaze o tome da je obavijestio novog poslodavca o nametnutim ograničenjima.

Ombudsman je zbog poteškoća s kojima se Komisija susreće u praćenju usklađenosti ponovno predložio da Komisija na pravodobniji način objavi sve informacije o ocjenjivanju aktivnosti viših članova osoblja nakon napuštanja službe. Time bi se poboljšao nadzor javnosti nad tim odlukama, što je od ključne važnosti za potrebe praćenja.

Odluka o tome kako Europska središnja banka (ESB) postupa u slučajevima „rotirajućih vrata” (OI/1/2022/KR)

Petak | 28 listopada 2022

Europska ombudsmanica već duže vrijeme prepoznaje „rotirajuća vrata”, pri čemu se javni službenici sele u privatni sektor, kao pojavu koja može narušiti povjerenje javnosti ako se njome ne upravlja na odgovarajući način.

Cilj ove istrage na vlastitu inicijativu bio je razmotriti kako Europska središnja banka (ESB) rješava problem rotirajućih vrata za članove svojeg osoblja.

S obzirom na ulogu ESB-a u osiguravanju stabilnosti cijena i nadzoru financijskih i kreditnih institucija, svaki prelazak (bivšeg) člana osoblja ESB-a u privatne financijske ili kreditne institucije, posebice one koje su pod nadzorom ESB-a, može predstavljati sukob interesa i rizike za ugled te izazvati zabrinutost javnosti.

U istrazi Ombudsmanice procijenjen je jedan konkretan slučaj koji je izazvao zabrinutost javnosti te je preispitano 26 slučajeva zahtjeva osoblja za obavljanje profesionalnih djelatnosti tijekom neplaćenog dopusta ili nakon prestanka zaposlenja u ESB-u. U svim se pregledanim predmetima, osim jednog, osoblje ESB-a preselilo u privatni sektor, uključujući subjekte i banke pod nadzorom ESB-a.

Ombudsmanica je zaključila da bi ESB trebao primjenjivati čvršći pristup u pogledu prelazaka svojeg (bivšeg) osoblja srednjeg i višeg ranga u okviru „rotirajućih vrata” na radna mjesta u privatnom sektoru, posebice u financijskom sektoru.

Kako bi ispravila nedostatke koji su se pojavili u pojedinačnom slučaju i općenito u načinu na koji se ESB nosi s ovim izazovom, Ombudsmanica je iznijela niz prijedloga o tome kako ESB može ojačati svoja pravila, uključujući u kontekstu tekuće revizije Etičkog okvira ESB-a.

Konkretno, ESB bi trebao proširiti opseg onog osoblja koje podliježe strožim zahtjevima u pogledu obavješćivanja i/ili mirovanja ili se odlučiti za opći minimalni zahtjev za svo osoblje koji je sličan odredbama Pravilnika o osoblju EU-a koje se odnose na profesionalne djelatnosti nakon prestanka radnog odnosa.

ESB bi također trebao produljiti zabranu, sa šest mjeseci na godinu dana, za bivše višerangirane članove osoblja ESB-a da lobiraju među bivšim kolegama.

ESB bi trebao dodatno poboljšati praćenje usklađenosti (bivših) članova osoblja s njihovim etičkim obvezama i uvjetima koje je utvrdio ESB, na primjer objavljivanjem uvjeta za odobravanje djelatnosti bivših višerangiranih članova osoblja nakon prestanka radnog odnosa kako bi se mogle prijaviti navodne povrede.

Ombudsmanica je nadalje predložila da ESB ne bi trebao odobriti zahtjev ako smatra da taj zahtjev člana osoblja za obavljanje profesionalne djelatnosti tijekom neplaćenog dopusta predstavlja rizik koji se ne može na odgovarajući način ublažiti ograničenjima ili ako se ograničenja ne mogu učinkovito pratiti ili provoditi.

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Srijeda | 27 srpnja 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.