Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 477 rezultata

Odluka u strateškoj istrazi OI/4/2020/TE o transparentnosti postupaka donošenja odluka Vijeća EU-a tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19

Srijeda | 24 ožujka 2021

Europska ombudsmanica je na vlastitu inicijativu pokrenula „stratešku istragu” kako bi ispitala transparentnost donošenja odluka Vijeća EU-a tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. Ugovorima je predviđeno da institucije EU-a, uključujući Vijeće, moraju otvoreno djelovati. Njima se osobito zahtijeva da se Vijeće mora javno sastajati kada raspravlja i glasa o nacrtima zakonodavnih akata.

U kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te s obzirom na izazove koje predstavljaju ograničenja putovanja i okupljanja, Vijeće je moralo prilagoditi svoje postupke rada i donošenja odluka kako bi se zajamčio institucijski kontinuitet. U tu je svrhu Vijeće odlučilo da će privremeno odstupiti od svojeg Poslovnika. Osim što organizira virtualne sastanke i uvodi druge promjene, Vijeće trenutačno većinu odluka donosi „pisanim postupkom”.

Ombudsmanica je ocijenila kako je Vijeće u kontekstu iznimnih okolnosti krize uzrokovane bolešću COVID-19 zajamčilo usklađenost sa svojim obvezama javnog djelovanja.

Ombudsmanica je utvrdila da se nacionalni ministri sastaju putem videokonferencija kako bi raspravljali o zakonodavnim i nezakonodavnim predmetima, koji se potom donose pisanim postupkom. Na početku krize uzrokovane bolešću COVID-19 ti se sastanci na daljinu nisu održavali javno i objavljeno je vrlo malo informacija o njima. To je vrijedno žaljenja. Međutim, Vijeće je od srpnja 2020. izmijenilo svoje prakse. Počelo je prenositi sastanke ministara na daljinu putem interneta i objavilo je relevantnu dokumentaciju. Ombudsmanica pozdravlja ovu važnu promjenu. Predlaže Vijeću da objavi dokumentaciju o svim videokonferencijama ministara koje su održane na početku krize uzrokovane bolešću COVID-19, od ožujka do lipnja 2020.

Ombudsmanica je također utvrdila da na početku njezine istrage nisu postojale javno dostupne informacije o tome kako su, s obzirom na nepostojanje sastanaka koji se održavaju uživo, pripremna tijela Vijeća nastavila sa svojim raspravama o zakonodavnim i nezakonodavnim predmetima. Kako se kriza uzrokovana bolešću COVID-19 nastavila, Vijeće je poduzelo mjere kako bi te sastanke nacionalnih javnih službenika koji se održavaju na daljinu učinilo transparentnijima, među ostalim objavljivanjem dnevnog reda prije takvih sastanaka. Ombudsmanica pozdravlja poduzete mjere. Međutim, smatra da se može poduzeti još više i daje tri daljnja prijedloga za poboljšanje u tom pogledu.

Odluka u predmetu 1094/2020/DL o tome kako Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (DG AP – APPF) osigurava transparentnost u pogledu informacija o europskim političkim strankama i zakladama

Ponedjeljak | 25 siječnja 2021

Predmet se odnosio na to kako Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade (DG AP – APPF) ispunjava zahtjeve u pogledu transparentnosti, a posebice obveze otkrivanja i objavljivanja. Podnositelj pritužbe smatrao je da DG – APPF nije objavio informacije o europskim političkim strankama i zakladama na cjelovit, ažuriran i pristupačan način.

Tijekom istrage ombudsmanice, DG – APPF obvezao se provesti izmjene u svrhu rješavanja pitanja iznesenih u pritužbi, kao što su pružanje poveznica na relevantne informacija na mrežnoj stranici Europskog parlamenta, umetanje odjeljaka na svojoj mrežnoj stranici kako bi se riješilo pitanje informacija koje nedostaju i izrada obrasca za dobivanje usklađenih informacija od europskih političkih stranaka. Ombudsmanica je stoga odlučila zaključiti predmet jer daljnje istrage nisu bile opravdane.

Međutim, ombudsmanica je smatrala da bi DG – APPF mogao dodatno poboljšati svoju mrežnu stranicu kako bi osigurao da su pružene informacije jasne, potpune, izdvojive i usporedive. Stoga je uputila tri prijedloga za poboljšanje i zatražila od DG – APPF-a da je o tome izvijesti u roku od šest mjeseci.

 

Odluka u predmetu 652/2020/MIG u vezi s odbijanjem Europske komisije da odobri javni pristup korespondenciji s vladom Ujedinjene Kraljevine u vezi s imenovanjem kandidata za povjerenika

Ponedjeljak | 28 rujna 2020

Predmet se odnosio na zahtjev za javni pristup četirima dopisima koje je Europska komisija razmijenila s vladom Ujedinjene Kraljevine, a koji se odnose na propust Ujedinjene Kraljevine da nominira kandidata za povjerenika nakon europskih izbora. Komisija je odbila pristup jer je u tijeku bio postupak zbog povrede prava protiv Ujedinjene Kraljevine u vezi s tim pitanjem.

Ombudsmanica je kao rješenje predložila da Komisija odobri pristup predmetnim dokumentima s obzirom na to da se izlaskom Ujedinjene Kraljevine iz EU-a situacija promijenila. Komisija je prihvatila prijedlog ombudsmanice i predmet je zaključen kao riješen.