Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 668 rezultata

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Četvrtak | 04 svibnja 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Četvrtak | 20 travnja 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Odluka o pitanjima koja se odnose na način na koji Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) komunicira s građanima u vezi sa svojim portalom za pristup dokumentima (spojeni predmeti 1261/2020 i 1361/2020)

Četvrtak | 15 prosinca 2022

Predmet se prije svega odnosio na Frontexovu odluku da više ne komunicira e-poštom s pojedincima koji zatraže javni pristup dokumentima. Frontex od podnositelja zahtjeva traži da se za pristup koriste njegovim internetskim portalom. To uzrokuje probleme za podnositelje zahtjeva, koji bi se lako mogli izbjeći, kao i za internetske platforme za transparentnost koje su organizacije civilnog društva uspostavile kako bi doprinijele ostvarenju cilja EU-a da djeluje na što otvoreniji način.

Ombudsmanica nije mogla pronaći opravdanja za Frontexovu odluku. Donijela je preporuku da Frontex podnositeljima zahtjeva treba dopustiti da s njim komuniciraju e-poštom, bez pribjegavanja njegovom trenutačnom portalu za pristup dokumentima. Osim toga, od Frontexa je zatražila da se informira o najboljoj praksi koju je Europska komisija u tom pogledu utvrdila za svoj novi portal za pristup javnosti te da što prije provede tu najbolju praksu.

Ombudsmanica je nadalje predložila da bi Frontex trebao predvidjeti sredstva koja su potrebna za obradu velikog broja zahtjeva za pristup koje će vjerojatno redovito primati u budućnosti. Predložila je i da bi Frontex trebao sastaviti detaljan priručnik o postupanju sa zahtjevima za javni pristup i objaviti taj priručnik.

Frontex je odbio preporuku Ombudsmanice da se podnositeljima zahtjeva omogući komunikacija s Agencijom putem e-pošte. Osim toga, Frontex nije sadržajno odgovorio na prijedlog da se informira o najboljoj praksi Europske komisije te da je provede.

Ombudsmanica je stoga zatvorila istragu sa zaključkom da je došlo do nepravilnosti u postupanju.

Kad je riječ o drugim prijedlozima Ombudsmanice, Frontex je naveo da je nedavno predvidio dodatno radno mjesto na pola radnog vremena za obradu zahtjevâ za javni pristup dokumentima te je najavio da će sastaviti priručnik kako je to predložila Ombudsmanica. Frontex je ranije u istrazi proveo prijedloge Ombudsmanice da revidira svoju izjavu o autorskim pravima i da dokumente u okviru svojih računa za javni pristup stavi na raspolaganje tijekom dvije godine. Pristao je i uvesti posebnu e-adresu za podnošenje žalbi.