Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 69 rezultata

Odluka u predmetu OI/5/2020/MHZ o funkcioniranju mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) zbog navodnih kršenja temeljnih prava te o ulozi službenika za temeljna prava

Utorak | 15 lipnja 2021

Ombudsmanica je pokrenula istragu na vlastitu inicijativu kako bi istražila kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) postupa u slučaju navodnih kršenja temeljnih prava prijavljenih putem mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije te kako bi razmotrila ulogu i neovisnost Frontexova službenika za temeljna prava u tom pogledu.

U kontekstu jedne prethodne istrage ombudsmanica je preporučila uspostavu neovisnog mehanizma za rješavanje pritužbi o operacijama Frontexa. Mehanizam za podnošenje pritužbi odobrili su zakonodavci EU-a te je 2016. započela njegova primjena.

S pomoću mehanizma za podnošenje pritužbi Frontex obrađuje pritužbe pojedinaca koji smatraju da su njihova temeljna prava povrijeđena u okviru Frontexovih operacija. Zadaće službenika za temeljna prava uključuju izravno rješavanje pritužbi koje se odnose na radnje članova osoblja Frontexa te osiguravanje toga da nadležna tijela na odgovarajući način rješavaju pritužbe koje se odnose na članove osoblja nacionalnih tijela uključene u Frontexove operacije.

Svrha je ove istrage bila ocijeniti kako je Frontex proveo nova pravila o mehanizmu za podnošenje pritužbi i službeniku za temeljna prava, koja su stupila na snagu u studenome 2019. Njome se nastojalo i ocijeniti ukupnu učinkovitost mehanizma za podnošenje pritužbi u kontekstu zabrinutosti javnosti zbog kršenja temeljnih prava u okviru Frontexovih operacija.

Od njegove uspostave, primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi obrađen je vrlo mali broj pritužbi, a dosad se nijedna od njih nije odnosila na radnje članova osoblja Frontexa. Od 2016. do siječnja 2021. službenik za temeljna prava zaprimio je 69 pritužbi, od kojih su 22 bile dopuštene. Budući da u operacijama sudjeluju članovi osoblja različitih tijela, koji su odgovorni različitim nadležnim tijelima, potencijalnim podnositeljima pritužbi može biti teško utvrditi navodne počinitelje, razumjeti kako i kome mogu prijaviti navodna kršenja te zatražiti pravnu zaštitu odgovarajućim kanalima.

U okviru ove istrage ombudsmanica je pregledala i pritužbe koje su se obrađivale primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi te je utvrdila razne moguće nedostatke koji bi pojedincima mogli otežati prijavljivanje navodnih kršenja temeljnih prava i traženje pravne zaštite. Istragom ombudsmanice utvrđena su i kašnjenja Frontexa u provedbi njegovih novih obveza u pogledu mehanizma za podnošenje pritužbi i službenika za temeljna prava.

Ombudsmanica je na temelju istrage iznijela niz prijedloga za poboljšanje rada Frontexa u svrhu unaprjeđenja dostupnosti mehanizma za podnošenje pritužbi potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava i jačanja odgovornosti u okviru Frontexovih operacija i odgovornosti svih sudionika tih operacija. Riječ je o, na primjer, prijedlozima o tome kako potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava olakšati da se informiraju o mogućnostima dobivanja pravne zaštite i prijavljivanja incidenata te o prijedlozima za poboljšanje postupanja s pritužbama i poduzimanja daljnjih mjera.

Odluka u predmetu 233/2021/OAM o postupanju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na podatke o praćenju plovila kojima se Frontex služi u svojim pomorskim operacijama

Utorak | 30 ožujka 2021

Predmet se odnosio na odbijanje Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) da dodijeli javni pristup podatcima o praćenju nekoliko plovila korištenih u njezinim pomorskim operacijama u Egejskom moru. Podnositelj pritužbe zatražio je pristup određenim vrstama podataka o lokaciji plovilâ. Frontex je prvotno identificirao nekoliko dokumenata koji sadrže informacije o lokaciji, ali je odbio dati javni pristup uz obrazloženje da bi time ugrozio javni interes u pogledu javne sigurnosti. Frontex je u svojem konačnom odgovoru izjavio da ne posjeduje dokumente koji sadrže konkretne zatražene podatke.

Ombudsmanica je istražila slučaj i potvrdila je da Frontex zaista ne posjeduje dokumente koji sadrže konkretne zatražene podatke. Unatoč tome, ocijenila je stajalište o meritumu koje je Frontex iznio u pogledu dokumenata koji sadrže slične podatke, među ostalim podatke o položaju plovila, i zaključila je da je odbijanje opravdano.

Ombudsmanica je pozvala Frontex da zajamči dosljedni pristup prilikom davanja odgovora na zahtjeve za javni pristup dokumentima. Frontex osobito treba primjenjivati dužnu pažnju prilikom provjere dokumenata koje posjeduje te pružati sveobuhvatna objašnjenja podnositeljima zahtjeva.