Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 112 rezultata

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to emails from its representatives based in Greece concerning the migration situation in two hotspots (case 211/2022/TM)

Utorak | 28 lipnja 2022

The complainant sought access from the European Commission to emails from its representatives based in Greece concerning the migration situation in two hotspots. Based on these emails and other information, the Commission draws up ‘daily reports’ and ‘migration management reports’. In reply to the complainant’s request, the Commission provided wide access to the daily reports and the migration management reports but failed to identify the emails from its representatives on the ground as falling within the scope of the request.

During the inquiry, the Commission clarified that it did not consider the emails in question to constitute ‘documents’ within the meaning of the EU legislation on public access to documents. Neither did the Commission consider the emails to fulfil the criteria for recording in its document management system. The Commission also confirmed that the emails requested by the complainant no longer exist, as they were deleted in line with the applicable retention policy.

As the emails requested by the complainant were ‘documents’ within the meaning of the EU legislation on public access to documents, the Commission should have identified and assessed whether public access could be granted to the documents that still existed at the time of the access request. The fact that the Commission did not do so constituted maladministration. 

As the Commission informed the Ombudsman that the documents in question no longer exist, a recommendation asking the Commission to now identify and assess them would not serve any useful purpose and further inquiries into the matter are not justified.

The Ombudsman calls on the Commission to identify and assess all documents falling within the scope of any future request in accordance with the EU legislation on access to documents and in light of her findings in this case.

 

Decision on the European Commission’s failure to take a final decision in a timely manner on a request for public access to documents concerning a project funded under the Internal Security Fund (case 1896/2021/MIG)

Utorak | 17 svibnja 2022

The case concerned the European Commission’s failure to reply in time to a request for public access to documents concerning an EU funded project on the legal framework and capability in terms of search and rescue of the Libyan Coast Guard.

The Ombudsman found that there were shortcomings in how the Commission dealt with the public access request with the result that it took too long. However, since the Ombudsman is now examining, from a systemic perspective, the time taken by the Commission to deal with requests for public access to documents, she considered that no further inquiries were justified in this case. She thus closed the inquiry.

Odlukao tome kako Europska komisija nadzire i osigurava poštovanje temeljnih prava hrvatskih nadležnih tijela u kontekstu radnji upravljanja državnom granicom koje su potpomognute sredstvima EU-a (predmet1598/2020/VS)

Utorak | 22 veljače 2022

Predmet se odnosio na to kako Europska komisija nadzire i osigurava poštovanje temeljnih prava hrvatskih nadležnih tijela u kontekstu radnji upravljanja državnom granicom koje su potpomognute sredstvima EU-a. Istragom se ispitivalo je li, u skladu s obvezom koju je Komisija preuzela, hitna pomoć koja je isplaćena Hrvatskoj popraćena osnivanjem mehanizma za praćenje kako bi se osiguralo da su mjere upravljanja granicom sasvim u skladu s temeljnim pravima i zakonodavstvom EU-a o azilu.

Ombudsman je utvrdio da je Komisija izazvala zbunjenost načinom na koji je komunicirala o mehanizmima za praćenje u kontekstu hitne pomoći. Uz to, iako se sredstva za aktivnosti nadzora državne granice isplaćuju od 2018., tek je u ljeto 2021. osnovan neovisan mehanizam za praćenje koji nadgleda zaštitu temeljnih prava. To je vrijedno žaljenja.

Tijekom zaključivanja istrage Ombudsman je pozvao Komisiju da u potpunosti prati je li mehanizam zaista neovisan i učinkovit u osiguravanju usklađenosti s temeljnim pravima i pravom Unije. Ombudsman je dao prijedlog za unaprjeđenje komunikacije Komisije u pogledu mehanizma za praćenje. Također je pozvao Komisiju da preuzme aktivnu ulogu u kontekstu mehanizma za praćenje i da zahtijeva od hrvatskih nadležnih tijela da omoguće konkretne i provjerljive informacije o koracima koji su poduzeti da se istraže izvješća o kolektivnim protjerivanjima s državnog područja te zlostavljanju migranata i podnositelja zahtjeva za azil. Naposljetku je Ombudsman tražio od Komisije da je obavijesti u roku od jedne godine o koracima koje je poduzela da se ojača usklađenost radnji upravljanja granicom koje su potpomognute sredstvima EU-a s temeljnim pravima.

Odluka o odbijanju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) da odobri javni pristup dokumentima koji se odnose na operaciju potrage i spašavanja (slučaj 1610/2021/MIG)

Ponedjeljak | 31 siječnja 2022

Podnositelj pritužbe zatražio je od Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) javni pristup dokumentima koji se odnose na operaciju potrage i spašavanja koja se odvijala u Sredozemnom moru u svibnju 2021. Frontex je utvrdio da zahtjev obuhvaća 13 dokumenata, ali je odbio odobriti pristup tim dokumentima. Pritom se pozvao na iznimku od pravila EU-a o javnom pristupu dokumentima u svrhu zaštite javne sigurnosti.

Istražna skupina Ombudsmana pregledala je dokumente u pitanju te je zaključila da, u kontekstu velikog diskrecijskog prostora koji uživaju institucije EU-a smatrajući da je javna sigurnost u opasnosti, Frontexova odluka da odbije pristup nije bila očito pogrešna. Međutim, nije bilo jasno da se određene fotografije koje se nalaze u dokumentima nisu smjele objaviti. Ombudsman je stoga naveo da bi Frontex mogao preispitati svoju odluku o objavljivanju tih fotografija.

Prihvativši taj prijedlog, Frontex je odobrio opsežniji pristup relevantnim fotografijama koje je podnositelj pritužbe smatrao korisnima. Ombudsman je pozdravio odluku Frontexa da iskoristi svoju diskrecijsku ovlast u korist veće razine otvorenosti i transparentnosti u području od posebne važnosti.

Ombudsman je u pogledu postupovnih aspekata slučaja naveo da je Frontex ispunio tražene rokove za rješavanje zahtjeva te da je pružio podnositelju zahtjeva sveobuhvatne informacije o dotičnoj operaciji koje nisu povjerljive prirode.

Ombudsman je okončao istragu zaključivši da nije bilo nepravilnosti u postupanju te zahvalio Frontexu na prihvaćanju njegova prijedloga.