Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Pretraživanje teksta

Vrsta dokumenta

Predmetna institucija

Vrsta rješenja

Broj slučaja

Jezik

Raspon datuma

Ključne riječi

Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 198 rezultata

Odluka u predmetu OI/5/2020/MHZ o funkcioniranju mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) zbog navodnih kršenja temeljnih prava te o ulozi službenika za temeljna prava

Utorak | 15 lipnja 2021

Ombudsmanica je pokrenula istragu na vlastitu inicijativu kako bi istražila kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) postupa u slučaju navodnih kršenja temeljnih prava prijavljenih putem mehanizma za podnošenje pritužbi Agencije te kako bi razmotrila ulogu i neovisnost Frontexova službenika za temeljna prava u tom pogledu.

U kontekstu jedne prethodne istrage ombudsmanica je preporučila uspostavu neovisnog mehanizma za rješavanje pritužbi o operacijama Frontexa. Mehanizam za podnošenje pritužbi odobrili su zakonodavci EU-a te je 2016. započela njegova primjena.

S pomoću mehanizma za podnošenje pritužbi Frontex obrađuje pritužbe pojedinaca koji smatraju da su njihova temeljna prava povrijeđena u okviru Frontexovih operacija. Zadaće službenika za temeljna prava uključuju izravno rješavanje pritužbi koje se odnose na radnje članova osoblja Frontexa te osiguravanje toga da nadležna tijela na odgovarajući način rješavaju pritužbe koje se odnose na članove osoblja nacionalnih tijela uključene u Frontexove operacije.

Svrha je ove istrage bila ocijeniti kako je Frontex proveo nova pravila o mehanizmu za podnošenje pritužbi i službeniku za temeljna prava, koja su stupila na snagu u studenome 2019. Njome se nastojalo i ocijeniti ukupnu učinkovitost mehanizma za podnošenje pritužbi u kontekstu zabrinutosti javnosti zbog kršenja temeljnih prava u okviru Frontexovih operacija.

Od njegove uspostave, primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi obrađen je vrlo mali broj pritužbi, a dosad se nijedna od njih nije odnosila na radnje članova osoblja Frontexa. Od 2016. do siječnja 2021. službenik za temeljna prava zaprimio je 69 pritužbi, od kojih su 22 bile dopuštene. Budući da u operacijama sudjeluju članovi osoblja različitih tijela, koji su odgovorni različitim nadležnim tijelima, potencijalnim podnositeljima pritužbi može biti teško utvrditi navodne počinitelje, razumjeti kako i kome mogu prijaviti navodna kršenja te zatražiti pravnu zaštitu odgovarajućim kanalima.

U okviru ove istrage ombudsmanica je pregledala i pritužbe koje su se obrađivale primjenom mehanizma za podnošenje pritužbi te je utvrdila razne moguće nedostatke koji bi pojedincima mogli otežati prijavljivanje navodnih kršenja temeljnih prava i traženje pravne zaštite. Istragom ombudsmanice utvrđena su i kašnjenja Frontexa u provedbi njegovih novih obveza u pogledu mehanizma za podnošenje pritužbi i službenika za temeljna prava.

Ombudsmanica je na temelju istrage iznijela niz prijedloga za poboljšanje rada Frontexa u svrhu unaprjeđenja dostupnosti mehanizma za podnošenje pritužbi potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava i jačanja odgovornosti u okviru Frontexovih operacija i odgovornosti svih sudionika tih operacija. Riječ je o, na primjer, prijedlozima o tome kako potencijalnim žrtvama kršenja temeljnih prava olakšati da se informiraju o mogućnostima dobivanja pravne zaštite i prijavljivanja incidenata te o prijedlozima za poboljšanje postupanja s pritužbama i poduzimanja daljnjih mjera.

Odluka u predmetima 320/2021/DDJ i 599/2021/DDJ o odbijanju Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) da odobri javni pristup dokumentima povezanima s njezinom komunikacijom s dvama poduzećima koja osiguravaju platformu za analizu podataka

Ponedjeljak | 14 lipnja 2021

Predmeti su se odnosili na dva zahtjeva za javni pristup dokumentima u kojima se navode pojedinosti o ugovornim odnosima i komunikaciji Europola s dvama poduzećima koja Agenciji osiguravaju platformu za analizu podataka. Europol je odbio javni pristup, djelomično ili u cijelosti, većini dokumenata navedenih u prvom zahtjevu, tvrdeći uglavnom da bi njihova objava ugrozila zaštitu javnog interesa u pogledu javne sigurnosti. Europol je odbio javni pristup svim dokumentima navedenima u drugom zahtjevu kako bi zaštitio javnu sigurnost i svoj interni postupak donošenja odluka.

Ombudsmanica je na temelju pregleda zatraženih dokumenata zaključila da bi većina informacija koje sadržavaju, u slučaju njihova otkrivanja, mogla ugroziti zaštitu javnog interesa u pogledu javne sigurnosti. Ombudsmanica nije smatrala da postoje razlozi za nastavak njezine istrage s obzirom na vrlo ograničene količine informacija koje nisu bile obuhvaćene tim izuzećem.

Iako je ombudsmanica utvrdila niz nedostataka u pogledu načina na koji je Europol postupio u tom konkretnom slučaju, općenito je zaključila da nije bilo nepravilnosti u postupanju Europola kada je odbio javni pristup predmetnim dokumentima.

Decision in case 964/2020/JN on how the European Commission evaluated a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus

Utorak | 11 svibnja 2021

The case concerned the European Commission´s decision to reject a tender in a public procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus. The complainant considered that the Commission had been wrong in rejecting his tender because it considered he did not meet the specifications for the required experience. In the complainant’s view, the Commission should have asked him for clarifications.

The Ombudsman found that the Commission acted reasonably, and closed the inquiry finding no maladministration. She trusts that, going forward, the Commission will ensure that unsuccessful tenderers receive an adequate explanation of the reasons why their tender has been rejected, without having to ask for clarification.

Decision in case 380/2020/VB on alleged irregularities in the selection procedure for the European prosecutor of one EU Member State

Srijeda | 28 travnja 2021

The case concerned the selection procedure for appointing a European prosecutor, part of the ‘College’ of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO). The complainant is an unsuccessful candidate, who considered that there were irregularities in the selection procedure and the ad hoc ‘selection panel’s’ opinion to exclude his candidature for the position. In addition, the complainant did not receive a reply to concerns he raised.

In the course of the inquiry, the Ombudsman’s inquiry team took the view that there was a lack of clarity around possible review procedures and made a proposal for a solution and a suggestion for improvement to the Council of the EU. The Council rejected the proposals.

The selection procedure for the posts of European prosecutors lacks any mechanism providing for acts or omissions of the selection panel to be reviewed. There is clearly an accountability vacuum and the Council has missed an opportunity to enhance public trust in and the legitimacy of the selection procedure for these important posts. The solution proposal and suggestion for improvement would have helped address these shortcomings.

As the selection panel is not an EU body, which can be subject to an inquiry of the Ombudsman, and both the Council and Commission have refused to take responsibility for the actions of the panel, the Ombudsman considers that no further inquiries are justified and closes the case.

Odluka u predmetu 2272/2019/MIG o javnom registru dokumenata Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

Četvrtak | 04 veljače 2021

Podnositelj pritužbe smatrao je da javni registar dokumenata Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) nije u skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima.

Ombudsmanica je pohvalila nedavne napore Europola u pogledu uspostave registra dokumenata i primila na znanje njegove posebne značajke, ali je pronašla i prostor za poboljšanja. Stoga je predložila da Europol ažurira svoj registar u skladu s određenim načelima.

Europol se složio s prijedlogom ombudsmanice i obvezao se poduzeti posebne korake za kratkoročnu i srednjoročnu provedbu prijedloga. Ombudsmanica je pozdravila odluku Europola da prihvati njezin prijedlog rješenja te je zatvorila istragu.

Odluka u predmetu 2273/2019/MIG o javnom registru dokumenata Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)

Srijeda | 03 veljače 2021

Predmet se odnosio na javni registar dokumenata Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex). Podnositelj pritužbe kontaktirao je s Frontexom i tvrdio da njegov registar dokumenata nije u skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima te da Frontex u svoja godišnja izvješća o javnom pristupu nije uključio informacije o osjetljivim dokumentima. Podnositelj pritužbe osporio je i Frontexovu politiku prema kojoj rezidenti izvan EU-a u uobičajenim okolnostima nemaju pravo zatražiti javni pristup dokumentima. Frontex je odgovorio podnositelju pritužbe, ali se nije obvezao na promjene.

Ombudsmanica je pohvalila nedavne napore Frontexa u pogledu uspostave registra dokumenata i primila na znanje njegove posebne značajke, ali je pronašla i prostor za poboljšanja. Stoga je predložila da Frontex ažurira svoj registar u skladu s određenim načelima. Predložila je i da Frontex objavi broj osjetljivih dokumenata koje posjeduje, a koji nisu uključeni u registar, u skladu s primjenjivim pravilima.

Frontex se složio s prijedlogom ombudsmanice i utvrdio niz mjera koje namjerava poduzeti za kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu provedbu prijedloga. Ombudsmanica je pozdravila Frontexovu odluku o prihvaćanju njezina prijedloga rješenja i zatvorila je istragu s obzirom na to da nije pronašla nepravilnosti u postupanju što se tiče načina na koji on rješava zahtjeve za pristup koje podnose rezidenti izvan EU-a.