Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pretraživanje istraga

Slučaj
Raspon datuma
Ključne riječi
Ili pokušajte sa starim ključnim riječima (prije 2016.)

Prikazuju se 1 - 20 od 223 rezultata

Odluka o tome kako je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) postupala sa zahtjevom za javni pristup dokumentima u vezi s prijedlogom za ograničavanje olova u streljivu (predmet 2124/2021/MIG)

Ponedjeljak | 14 studenoga 2022

Predmet se odnosio na zahtjev za javni pristup dokumentima o olovu u streljivu koji su u posjedu Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA). EFSA-i je za obradu zahtjeva trebalo više od sedam mjeseci, čime je rok produljen u više navrata, zbog čega podnositelj pritužbe nije mogao upotrijebiti dokumente u pripremi doprinosa javnom savjetovanju koje je organizirala druga agencija EU-a.

Ombudsmanica je otvorila istragu i utvrdila nepravilnosti u postupanju EFSA-e sa zahtjevom podnositelja pritužbe za pristup, a posebice u pogledu njezinih nepoštovanja rokova utvrđenih u zakonodavstvu EU-a o javnom pristupu dokumentima. Preporučila je da bi EFSA trebala prestati s praksom produljenja propisanih rokova na više od 30 radnih dana kada predlaže „pravedno rješenje”. Također je preporučila da EFSA u ranoj fazi podnositeljima zahtjeva dostavi popis dokumenata u kojima je zahtjev za pristup formuliran u širem smislu.

EFSA je pozitivno odgovorila na preporuke Ombudsmanice i obvezala se izmijeniti svoja pravila i prakse kako bi osigurala brzu obradu zahtjeva za javni pristup dokumentima. Ombudsmanica je zaključila istragu pozdravljajući pozitivan odgovor EFSA-e i korake koje je već poduzela te koje namjerava poduzeti kako bi provela njezine preporuke.

Odluka o odbijanju Vijeća Europske unije da odobri potpuni javni pristup dokumentima u vezi s pregovorima o nacrtu „Akta o digitalnim tržištima” (predmet 1499/2021/SF)

Ponedjeljak | 27 lipnja 2022

Podnositelj pritužbe (mreža novinara iz nekoliko europskih zemalja) zatražio je javni pristup prvotnim komentarima i pitanjima država članica o zakonodavnom prijedlogu Akta o digitalnim tržištima. Vijeće je odbilo potpuni javni pristup utvrđenim dokumentima, tvrdeći da bi njihovo potpuno objavljivanje ugrozilo proces donošenja odluka koji je u tijeku.

Ombudsmanica je napomenula da je informiranje javnosti o napretku zakonodavnih postupaka pravni zahtjev. Pravodoban pristup zakonodavnim dokumentima ključan je kako bi građani mogli izvršavati svoje pravo na sudjelovanje u demokratskom životu EU-a koje je zajamčeno ugovorom.

Ombudsmanica je utvrdila da Vijeće u tom predmetu nije u dovoljnoj mjeri dokazalo da bi otkrivanje zatraženih dokumenata ozbiljno utjecalo, produljilo ili otežalo njegov postupak donošenja odluka. Stoga je zaključila da je odbijanje Vijeća da odobri javni pristup predstavljalo nepravilnosti u postupanju. Preporučila je da Vijeće odobri potpuni javni pristup zatraženim zakonodavnim dokumentima.

Kao odgovor na to Vijeće je odobrilo potpuni javni pristup zatraženim dokumentima. Ombudsmanica je pozdravila pozitivan odgovor Vijeća na njezinu preporuku. Međutim, žali za utrošenim vremenom koje je Vijeću trebalo za pružanje javnog pristupa. Napominje da je proteklo više od godinu dana od zahtjeva te objavljeni dokumenti više nisu od koristi u onu svrhu koju je podnositelj pritužbe imao na umu, tj. u svrhu informiranja građana o zakonodavnom postupku koji je u tijeku. Time je Ombudsmanica potvrdila svoj zaključak o nepravilnostima u postupanju.

Ombudsmanica poziva Vijeće da zakonodavne dokumente stavi na raspolaganje u onom trenutku kada će javnost moći učinkovito sudjelovati u raspravi.