• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Javna nabava

Pozivi na dostavu ponuda

U skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije Europski ombudsman dužan je objavljivati javne natječaje za nabavu usluga i robe.

Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o pozivima na dostavu ponuda koje objavljuje Europski ombudsman, o planiranju postupaka nabave male vrijednosti, godišnje popise postupaka nabave i opće uvjete koji se primjenjuju na ugovore male vrijednosti.

Ugovori u vrijednosti između 15 000 i 60 000 eura

Ugovori u vrijednosti između 15 000 i 60 000 eura u Financijskoj se uredbi nazivaju ugovorima male vrijednosti. Kod takvih ugovora pozivi na dostavu ponuda mogu se u okviru ograničenog postupka poslati ograničenom broju ponuditelja koji su iskazali svoj interes nakon što je Ured europskog ombudsmana stupio u kontakt s njima. Ured europskog ombudsmana može pozvati i druge dobavljače koji su iskazali interes za sudjelovanje u postupku javne nabave i koji se smatraju prikladnima. Kako bi se tim dobavljačima omogućilo da iskažu svoj interes, na internetskim stranicama Ombudsmana pravovremeno se i sustavno objavljuju informacije o postupcima nabave male vrijednosti.

Informacije u tablici niže u tekstu odnose se na ugovore male vrijednosti koje objavljuje Europski ombudsman u skladu s člankom 124. stavkom 1. točkom (b) Uredbe o pravilima za primjenu Financijske uredbe (Uredba (EU) br. 966/2012).

Godišnji popis postupaka javne nabave

U ovom odjeljku nalazi se popis izvođača, prema godini, za ugovore u vrijednosti između 15 000 i 60 000 eura. Na popisu su navedeni predmet i vrijednost svakog ugovora. Ovaj odjeljak predviđen je u skladu s člankom 124. stavkom 4. pravila za primjenu Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore male vrijednosti

Sljedeći opći uvjeti primjenjuju se na ugovore male vrijednosti koje sklapa Europski ombudsman: