• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Ombudsmanica: etika i ponašanje

Ombudsmanica: etika i ponašanje

Emily O'Reilly usvojila je 5. veljače 2015. Kodeks ponašanja za Ombudsmana, čime je dokazala svoju predanost transparentnosti i etičkim načelima. Usvajanje Kodeksa odražava i njezino snažno uvjerenje da europske institucije mogu očekivati da će im građani ponovno vjerovati samo ako pružaju usluge koje su im pristupačne, za koje preuzimaju odgovornost te koje su transparentne i usklađene s najvišim etičkim normama.

U Strategiji Europske ombudsmanice „Ususret 2019.” zalažemo se na praktičnu provedbu uvjerenja koja prenosimo i u potpunosti poštujemo u svim našim aktivnostima, između ostalog načela integriteta i odgovornosti. Sadržaj rubrike Etika i ponašanje na mrežnoj stranici Ombudsmana osmišljen je u cilju ispunjavanja te zadaće.

Osim Kodeksa ponašanja i Izjave o financijskim interesima Ombudsmana, ovo poglavlje sadrži i informacije o troškovima službenih putovanja i predstavljanja. Navedeni podaci, zajedno s informacijama objavljenima na ostalim mrežnim stranicama Ombudsmanice, omogućuju da se dobije jasna slika o njezinu ponašanju i načinu na koji koristi sredstva.

Pročitajte više...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007