• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Izbori

Europski parlament je odgovoran za izbor Europskoga ombudsmana. Pravilnik Europskog parlamenta sadrži pojedinosti o izbornoj proceduri.

Detaljne informacije o izboru Europskog ombudsmana mogu se naći na internetskoj stranici Parlamenta na: