• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Dostupni jezici:

Europski ombudsman istražuje pritužbe na nepravilan rad uprave u institucijama i tijelima EU-a. Bilo koji građanin Unije, osoba s prebivalištem u EU-u ili poduzeće ili udruga u nekoj državi članici može podnijeti pritužbu Ombudsmanu. Ombudsman nudi brz, fleksibilan i besplatan način rješavanja problema s administracijom EU-a. Za više informacija: www.ombudsman.europa.eu

Za upite medija: gđa Gundi Gadesmann, voditeljica jedinice za medije i vanjske odnose, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman