• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Uvod

Dostupni jezici: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Europska ombudsmanica dužna je osigurati da su građani, nevladine organizacije, udruge i tvrtke svjesne svojih prava na pritužbu na nepravilan rad uprave u institucijama EU-a. Ombudsmanica prepoznaje važnu ulogu koju mediji igraju u informiranju javnog mišljenja, obogaćivanju debate te u porastu vidljivosti njenih usluga u svim državama članicama EU-a. Proaktivna medijska politika čini središnju komponentu njegovih aktivnosti i njenog truda za promicanjem poštovanja prava obuhvaćenih zakonom EU-a te poboljšanjem kvalitete rada uprave.

Ombudsmaničina medijska politika temelji se na dvojakom pristupu: S jedne strane pokušava informirati širu europsku javnost o svome radu putem općih medija (npr. televizija, novine, radio). S druge strane cilja na specifične grupe mogućih pritužbi putem specijaliziranih medija (npr. ekonomski ili potrošački časopisi i interni bilteni udruga, nevladinih udruga i interesnih skupina).

Ombudsmanica teži biti transparentna i koliko je moguće dostupna novinarima kako bi javnosti omogućila praćenje svoga rada. Pruža medijima informacije o početku istraga, mirnim rješenjima koja su prihvatila institucije kako bi zadovoljile podnositelje pritužbe, važnim nacrtima preporuka upućenih institucijama te odlukama o zatvaranju upita. Ombudsmanica također informira medije o svom Godišnjem izvješću, zadnjim statistikama, svojim doprinosima tekućim javnim raspravama i inicijativama te ostalim temama povezanima s Ombudsmanicom važnima za javnost. Dok Ombudsmanica teži učiniti svoj rad otvorenim koliko je moguće, ona poštuje legitimne zahtjeve podnositelja pritužbi koji biraju povjerljivo rješavanje slučajeva.

Ombudsmanica se teži obraćati europskim dopisnicima iz Bruxellesa kao i nacionalnim i regionalnim novinarima u svim državama članicama EU-a. Informira medije uglavnom putem izvješća za medije, konferencija za novinare, pozadinskih diskusija te intervjua. Nastoji pružiti jednostavne poruke prilagođene čitateljima kako bi bila na maksimalnoj usluzi novinarima.

Za daljnje informacije o Ombudsmaničinim medijskim aktivnostima molimo kontaktirajte: gđu Gundi Gadesmann, voditeljicu jedinice za medije i vanjske odnose, Tel. +32 2 284 26 09.