• Podnesite pritužbu
  • Zahtjev za informacijama
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Informativna grafika iz 2017

Usklađenost s prijedlozima Europskog ombudsmana u 2015.
Trajanje istrage o slučajevima koje je Europski ombudsman zaključio u 2016.
Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2016.
Kretanje broja istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman
Istrage u 2016. u kojima je Europski ombudsman utvrdio nepravilnosti u postupanju
Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu zaprimljenih pritužbi u 2016.
Predmet istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2016.
Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2016. odnosile su se na sljedeće institucije
Broj pritužbi u razdoblju 2003.–2016.
Nacionalno podrijetlo registriranih pritužbi i istraga koje je pokrenuo Europski ombudsman u 2016.
Strateški rad u 2016.
Savjeti, pritužbe i istrage u 2016.
Pritužbe proslijeđene drugim institucijama i tijelima; podnositelji pritužbi kojima je Europska ombudsmanica savjetovala da se obrate drugim institucijama i tijelima u 2016.
Broj spominjanja u medijima
The European Ombudsman and you - How it works