Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Uloga Europskog ombudsmana

Europski ombudsman neovisno je i nepristrano tijelo kojem odgovaraju institucije i agencije EU-a i koje promiče dobro upravljanje. Ombudsman pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji imaju problema s upravom u EU-u provodeći istrage temeljem njihovih pritužbi o nepravilnostima u postupanju institucija i tijela EU-a te proaktivnim razmatranjem širih sustavnih pitanja.

Naša strategija

Ured je 2020. pripremio novu strategiju „Ususret 2024.” kojom usmjerava postojeće ovlasti Europskog ombudsmana. Strategija se nastavlja na uspješnu strategiju „Ususret 2019.” čiji je cilj bilo povećanje utjecaja, vidljivosti i značaja Ureda.

U strategiji se navodi da je uloga Ureda rad s institucijama EU-a za osiguranje uprave koja je više transparentna, etična i učinkovita.

Osvrće se na drugačije okolnosti u kojima posluje Ured, prvenstveno zbog pandemije bolesti COVID-19, te kako je to oblikovalo poimanje javnosti o dobroj upravi.

Skreće pozornost na važna pitanja politika s kojima se EU suočava, poput rješavanja klimatskih promjena, migracijske krize i problema s vladavinom prava unutar EU-a te navodi važnost održavanja visokih etičkih standarda u institucijama EU-a da bi građani imali povjerenje u odluke i zakone koji će se donositi u neposrednoj budućnosti.

Strategijom se želi postići četiri cilja:

  • dugotrajan pozitivan utjecaj na administraciju EU-a, gdje su prioriteti razvoj sustavnijeg i sadržajnijeg praćenja rada Ureda te jačanje suradnje i dijaloga s institucijama EU-a;
  • kontinuiran realan značaj poslovanja Ureda, gdje su prioriteti utvrđivanje sistemskih trendova u javnoj upravi kako na europskoj tako i nacionalnoj razini te procjena njihovih učinaka na europsku demokraciju;
  • veću svijest građana o radu Ureda, gdje su prioriteti razvoj participativnog pristupa s dionicima i prenositeljima informacija kao što su organizacije civilnog društva, mediji, poduzeća i druge organizacije;
  • dodatno povećati učinkovitost poslovanja Ureda, gdje su prioriteti strukturiranje ureda i radnih postupaka te fleksibilno i prilagodljivo otvaranje prema javnosti.

 

 

Konkretne aktivnosti za postizanje ovih ciljeva planirat će se i procjenjivati na godišnjoj osnovi.

Pročitajte više o našoj strategiji

Možete pregledati i našu prethodnu strategiju: „Ususret 2019.”