Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Navodni propust Europske komisije da pomogne podnositelju pritužbe u podnošenju pritužbe zbog načina na koji grčka tijela upravljaju projektom koji financira EU – luka Platania