Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Propust Europske komisije da odgovori na e-poruku o dostupnosti optičke veze u austrijskoj općini