Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Propust Europske komisije da donese konačnu odluku o zahtjevu za javni pristup dokumentima koji se odnose na registraciju konzultantskog društva u bazi podataka sustava ranog otkrivanja i isključivanja (EDES) Europske unije