Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Propust Europske komisije (DG COMP) da odgovori na pritužbu koja se odnosi na povredu prava tržišnog natjecanja u Njemačkoj