Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kirjeisiin, joissa otettiin esiin koulurakennuksen purkamiseen liittyviä huolenaiheita EU:n rahoittaman hankkeen yhteydessä Kyproksella