Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Отказът на Комисията (делегацията на ЕС в Джакарта) да извърши плащане съгласно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства като част от проекта Share на ЕС