Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Accesul public la documentele Ombudsmanului European

Transparența și responsabilitatea față de public sunt priorități fundamentale pe care Ombudsmanul European încearcă să le promoveze în administrația UE, acestea reprezentând un reper și pentru activitatea Biroului Ombudsmanului European.

Conform Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 15), cetățenii și persoanele juridice cu reședința în UE au dreptul de a accesa orice document deținut de aproape toate instituțiile UE. Acesta este și un drept fundamental, recunoscut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (articolul 42). Dreptul de acces se aplică documentelor scrise (în format fizic și electronic) și înregistrărilor audio/audiovizuale referitoare la politicile, activitățile sau deciziile instituțiilor UE.

În baza normelor UE privind accesul public la documente [Regulamentul (CE) nr. 1049/2001], membrii publicului pot să contacteze instituțiile pentru a solicita acces la documente specifice (atunci când au cunoștință despre existența acestora) sau pentru a solicita instituției respective să identifice documente privind o anumită chestiune, la care doresc să aibă acces. Instituțiile pot refuza accesul numai în circumstanțe excepționale, în care divulgarea documentelor ar aduce atingere anumitor interese prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Accesul la documentele deținute de Ombudsmanul European

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, instituțiile trebuie să creeze un registru public de documente. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, Ombudsmanul publică documentele referitoare la activitatea sa principală – în secțiunea de cazuri online a site-ului său –, precum și toate documentele adoptate în legătură cu strategia, politica și conducerea instituției. La baza acestui demers stau Decizie privind gestionarea înregistrărilor Ombudsmanului și plan de depunere a documentelor acestora.

Dacă doriți să solicitați acces la alte documente deținute de Ombudsmanul European, puteți trimite o cerere de acces la documente în oricare dintre limbile oficiale ale UE:

 • prin poștă, la adresa:
  1 avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  F-67001 Strasbourg Cedex,
 • prin formularul de contact disponibil pe site-ul nostru
 • sau prin fax: +33 388179062.

Când mă pot aștepta să primesc un răspuns la cererea mea?

 • Cererile de acces la documente trebuie tratate cu promptitudine. Vom confirma primirea cererii dumneavoastră și, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare, vom acorda sau refuza accesul la documentul respectiv explicând motivele deciziei noastre.
 • Dacă o cerere se referă la un număr foarte mare de documente sau este mai complexă, este posibil să fie necesară prelungirea termenului de prelucrare a cererii cu încă 15 zile lucrătoare. În acest caz, vă vom anunța.

Ce se întâmplă dacă sunt nemulțumit(ă) de rezultat?

În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de decizia privind cererea dumneavoastră, ne puteți solicita revizuirea deciziei (printr-o așa-numită „cerere de confirmare”). Secretarul general va efectua o nouă evaluare și vă va răspunde în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii dumneavoastră. În cazuri excepționale, putem prelungi termenul cu încă 15 zile lucrătoare. În acest caz, vă vom anunța.

Dacă refuzăm accesul și doriți să contestați această decizie, puteți sesiza Tribunalul Uniunii Europene în condițiile prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 263).

 

Raport anual referitor la punerea în aplicare a Regulamentului nr. 1049/2001 privind accesul public