Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Javna nabava

Pozivi na dostavu ponuda

U skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije Europski ombudsman dužan je objavljivati javne natječaje za nabavu usluga i robe.

Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o pozivima na dostavu ponuda koje objavljuje Europski ombudsman, o planiranju postupaka nabave male vrijednosti, godišnje popise postupaka nabave i opće uvjete koji se primjenjuju na ugovore male vrijednosti.

Ugovori u vrijednosti između 15 000 i 144 000 eura

Ugovori u vrijednosti između 15 000 i 144 000 eura u Financijskoj se uredbi nazivaju ugovorima male vrijednosti. Kod takvih ugovora pozivi na dostavu ponuda mogu se u okviru ograničenog postupka poslati ograničenom broju ponuditelja koji su iskazali svoj interes nakon što je Ured europskog ombudsmana stupio u kontakt s njima. Ured europskog ombudsmana može pozvati i druge dobavljače koji su iskazali interes za sudjelovanje u postupku javne nabave i koji se smatraju prikladnima. Kako bi se tim dobavljačima omogućilo da iskažu svoj interes, na internetskim stranicama Ombudsmana pravovremeno se i sustavno objavljuju informacije o postupcima nabave male vrijednosti.

Informacije u tablici niže u tekstu odnose se na ugovore male vrijednosti koje objavljuje Europski ombudsman u skladu s točkom 3.1. Priloga I. Financijskoj uredbi (Uredba (EU) 2018/1046).

Godišnji popis postupaka javne nabave

U ovom odjeljku nalazi se popis izvođača, prema godini, za ugovore u vrijednosti između 15 000 i 144 000 eura. Na popisu su navedeni predmet i vrijednost svakog ugovora. Ovaj je odjeljak u skladu s točkom 3.3. podtočkom (a) Priloga I. Financijskoj uredbi (Uredba (EU) 2018/1046). 

Godišnji popis posebnih ugovora (ili naloga) na temelju okvirnog ugovora

Ovaj odjeljak sadržava popis, po godinama, posebnih ugovora / naloga za kupnju koje je potpisao Europski ombudsman na temelju okvirnih ugovora u skladu s točkom 3.3. podtočkom (e) Priloga I. Financijskoj uredbi (Uredba (EU) 2018/1046).

Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore male vrijednosti

Sljedeći opći uvjeti primjenjuju se na ugovore male vrijednosti koje sklapa Europski ombudsman:

Izjava o zaštiti osobnih podataka u vezi s postupcima javne nabave

Sljedeća izjava o zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na sve ugovore koje sklapa Europski ombudsman: