Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Ämnesområden för Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Ämnesområden för Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017
Insyn/ansvarsskyldighet (t.ex. tillgång till information och handlingar) 75 20,6 %
Servicekultur (t.ex. medborgarvänlighet, språk och tidsfrister) 61 16,8 %
Respekt för processuella rättigheter (t.ex. rätt att höras) 60 16,5 %
Korrekt användning av bedömningsutrymme (bl.a. i överträdelseförfaranden) 49 13,5 %
Respekt för grundläggande rättigheter 44 12,1 %
Rekrytering 43 11,8 %
God förvaltning i EU:s personalfrågor 38 10,5 %
Sund ekonomisk förvaltning (t.ex. i fråga om upphandlingar, anslag och kontrakt inom EU) 23 6,3 %
Övrigt 16 4,4 %
Etik 13 3,6 %
Allmänhetens deltagande i EU:s beslutsfattande 7 1,9 %
Anm.: I vissa fall avslutade ombudsmannen undersökningar som gällde två eller fler ämnesområden. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.