Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Råd, klagomål och undersökningar under 2021

Råd, klagomål och undersökningar under 2021

20 536

personer fick hjälp

17 060

råd gavs via den interaktiva vägledningen på ombudsmannens webbplats

2 166

nya klagomål hanterades

1 310

förfrågningar om information besvarades av ombudsmannens tjänsteenheter

338

undersökningar inleddes

332

undersökningar inleddes till följd av klagomål

6

undersökningar inleddes på eget initiativ

305

undersökningar avslutades

300

undersökningar till följd av klagomål avslutades

5

undersökningar på eget initiativ avslutades