Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017
Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov) 75 20,6 %
Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in pravočasnost) 61 16,8 %
Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravice do izjave) 60 16,5 %
Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev) 49 13,5 %
Spoštovanje temeljnih pravic 44 12,1 %
Zaposlovanje 43 11,8 %
Dobro upravljanje težav v zvezi z zaposlenimi EU 38 10,5 %
Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU) 23 6,3 %
Drugo 16 4,4 %
Etičnost 13 3,6 %
Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU 7 1,9 %
Opomba: V nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.