Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2017 uzavrela

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2017 uzavrela
Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom) 75 20,6 %
Kultúra služieb (napr. orientovanosť na občanov, jazyky a včasnosť) 61 16,8 %
Dodržiavanie procesných práv (napr. práva na vypočutie) 60 16,5 %
Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti) 49 13,5 %
Rešpektovanie základných práv 44 12,1 %
Nábor 43 11,8 %
Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov EÚ 38 10,5 %
Riadne finančné hospodárenie (napr. týkajúce sa tendrov EÚ, grantov a zmlúv) 23 6,3 %
Iné 16 4,4 %
Etika 13 3,6 %
Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ 7 1,9 %
Poznámka: V niektorých veciach ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.