Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2017 uzavrela

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2017 uzavrela

Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom)

75

20,6 %

Kultúra služieb (napr. orientovanosť na občanov, jazyky a včasnosť)

61

16,8 %

Dodržiavanie procesných práv (napr. práva na vypočutie)

60

16,5 %

Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti)

49

13,5 %

Rešpektovanie základných práv

44

12,1 %

Nábor

43

11,8 %

Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov EÚ

38

10,5 %

Riadne finančné hospodárenie (napr. týkajúce sa tendrov EÚ, grantov a zmlúv)

23

6,3 %

Iné

16

4,4 %

Etika

13

3,6 %

Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ

7

1,9 %

Poznámka: V niektorých veciach ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.