Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila

v roku 2013
(v priemere 13 mesiacov)

v roku 2021
(v priemere menej
ako 4 mesiacov)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

prípady uzatvorené v rámci
3 mesiacov

171 (37 %)

  86 (28 %)

prípady uzatvorené v rámci
3 až 12 mesiacov

  65 (14 %)

  17 (6 %)

prípady uzatvorené v rámci
12 až 18 mesiacov

124 (27 %)

2 (1 %)

prípady uzatvorené v rámci
viac ako 18 mesiacov[1]

 

[1] Niektoré zložité prípady si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a s príslušnou inštitúciou.