Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Obiectul anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017
Transparență/responsabilitate (de exemplu, accesul la informații și la documente) 75 20,6 %
Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea) 61 16,8 %
Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat) 60 16,5 %
Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor) 49 13,5 %
Respectarea drepturilor fundamentale 44 12,1 %
Recrutarea 43 11,8 %
Buna gestionare a aspectelor legate de personalul UE 38 10,5 %
Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința unor proceduri de ofertare, granturi și contracte la nivelul UE) 23 6,3 %
Altele 16 4,4 %
Etică 13 3,6 %
Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE 7 1,9 %
Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentelor de mai sus depășește 100 %.