Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Skargi przekazywane innym instytucjom i organom w 2017 r.; skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poleciła kontakt z innymi instytucjami i organami w 2017 r. (łącznie 1 148)

Skargi przekazywane innym instytucjom i organom w 2017 r.; skarżący, którym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poleciła kontakt z innymi instytucjami i organami w 2017 r. (łącznie 1 148)

członek Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich, w tym:

624

54,3%

     

krajowy lub regionalny rzecznik praw obywatelskich lub podobny organ

566

49,3%

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego

58

5,0%

Komisja Europejska

72

6,3%

Inne instytucje i organy

452

39,4%

Uwaga: W niektórych przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich udzieliła skarżącemu więcej niż jednego rodzaju porady, w związku z czym suma przekracza 100%.