Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken

Onderwerp van de door de Europese Ombudsman in 2017 afgesloten onderzoeken
Transparantie/verantwoording (bijv. toegang tot informatie en documenten) 75 20,6 %
Dienstverleningscultuur (bijv. burgervriendelijkheid, talen en tijdigheid) 61 16,8 %
Inachtneming van procedurele rechten (bijv. het recht om te worden gehoord) 60 16,5 %
Gepast gebruik van bevoegdheden (tevens tijdens inbreukprocedures) 49 13,5 %
Inachtneming van de grondrechten 44 12,1 %
Werving 43 11,8 %
Goed beheer van EU-personeelskwesties 38 10,5 %
Goed financieel beheer (bijv. EU-tenders, -subsidies en -contracten) 23 6,3 %
Overige 16 4,4 %
Ethiek 13 3,6 %
Burgerparticipatie in het EU-besluitvormingsproces 7 1,9 %
N.B.: In sommige zaken sloot de Ombudsman onderzoeken met twee of meer onderwerpen af. Daarom komen de bovengenoemde percentages samen op meer dan 100 % uit.