Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2017 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen (in totaal 1 148)

Klachten overgedragen aan andere instellingen en organen; klagers die door de Europese Ombudsman in 2017 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen (in totaal 1 148)

Een lid van het Europees netwerk van ombudsmannen, waarvan:

624

54,3 %

     

een nationale of regionale ombudsman of soortgelijk orgaan

566

49,3 %

de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement

58

5,0 %

de Europese Commissie

72

6,3 %

andere instellingen en organen

452

39,4 %

N.B.: Aangezien de Ombudsman de klager in sommige zaken meer dan één type advies gaf, komen deze percentages opgeteld boven 100 % uit.