Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017

Suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2017
It-trasparenza/ir-responsabbiltà (eż. l-aċċess għall-informazzjoni u d-dokumenti) 75 20.6 %
Il-kultura ta’ servizz (eż. kordjalità lejn iċ-ċittadin, il-lingwi u l-puntwalità) 61 16.8 %
Ir-rispett għad-drittijiet proċedurali (eż. id-dritt li ssemma’ leħnek) 60 16.5 %
L-użu xieraq tad-diskrezzjoni (inkluż fil-proċeduri ta’ ksur) 49 13.5 %
Ir-rispett għad-drittijiet fundamentali 44 12.1 %
Reklutaġġ 43 11.8 %
Il-ġestjoni tajba ta’ kwistjonijiet ta’ persunal tal-UE 38 10.5 %
Il-ġestjoni finanzjarja tajba (eż. rigward l-offerti, l-għotjiet u l-kuntratti tal-UE) 23 6.3 %
Oħrajn 16 4.4 %
Etika 13 3.6 %
Il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċizjonijiet fl-UE 7 1.9 %
Nota: F’xi każijiet, l-Ombudsman għalqet investigazzjonijiet b’żewġ suġġetti jew aktar. Għalhekk meta l-perċentwali t’hawn fuq jingħaddu flimkien, ir-riżultat aħħari jaqbeż il-100 %.