Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Ilmenti trasferiti lejn istituzzjonjiet u korpi oħrajn; ilmentaturi avżati sabiex jikkuntattjaw istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2017 (1 148 b’kollox)

Ilmenti trasferiti lejn istituzzjonjiet u korpi oħrajn; ilmentaturi avżati sabiex jikkuntattjaw istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2017 (1 148 b’kollox)

Membru tan-Netwerk Ewropew tal-Ombudsmen li minnhom:

624

54.3 %

     

Ombudsman nazzjonali jew reġjonali jew korp simili

566

49.3 %

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew

58

5.0 %

Il-Kummissjoni Ewropea

72

6.3 %

Istituzzjonijiet u korpi oħrajn

452

39.4 %

Nota: Billi f’ċerti każijiet l-Ombudsman tat aktar minn tip ta’ parir wieħed lill-ilmentatur, il-perċentwali t’hawn fuq jammontaw għal total ta’ aktar minn 100 %.