Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Eiropas Ombuda 2017. gadā slēgto izmeklēšanu rezultāti

Jautājums atrisināts ar iestādi, panākts vai daļēji panākts risinājums

166

45,7 %

Administratīva kļūme nav konstatēta

164

45,2 %

Nav pamatojuma turpmākai izmeklēšanai

27

7,4 %

Konstatēta administratīva kļūme

24

6,6 %

Cita

11

3,0 %

Piezīme. Dažās lietās ombude izmeklēšanu slēdza divu vai vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc procentu kopskaits ir lielāks par 100 %.