Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza

To izmeklēšanu priekšmets, ko Eiropas ombude 2017. gadā slēdza
Pārredzamība/pārskatatbildība (piemēram, piekļuve informācijai un dokumentiem) 75 20,6 %
Pakalpojumu kultūra (piemēram, laipna attieksme pret pilsoņiem, valodas un iekļaušanās laikā) 61 16,8 %
Procesuālo tiesību ievērošana (piemēram, tiesības tikt uzklausītam) 60 16,5 %
Rīcības brīvības pareiza izmantošana (tostarp pārkāpumu procedūrās) 49 13,5 %
Pamattiesību ievērošana 44 12,1 %
Pieņemšana darbā 43 11,8 %
ES personāla jautājumu laba pārvaldība 38 10,5 %
Pareiza finanšu pārvaldība (piemēram, saistībā ar ES iepirkuma konkursiem, dotācijām un līgumiem) 23 6,3 %
Cita 16 4,4 %
Ētika 13 3,6 %
Sabiedrības līdzdalība ES lēmumu pieņemšanā 7 1,9 %
Piezīme. Dažos gadījumos ombude ir slēgusi izmeklēšanas par diviem vai vairākiem jautājumiem. Tāpēc procentu kopskaits pārsniedz 100 %.