Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2021 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

208

Europos Komisija

61,5 %

16

Europos išorės veiksmų tarnyba

4,7 %

13

Europos Parlamentas

3,8 %

13

Europos personalo atrankos tarnyba

3,8 %

11

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

3,3 %

8

Europos vaistų agentūra

2,4 %

7

Europos Sąjungos Taryba

2,1 %

6

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

1,8 %

34

Kitos ES institucijos ar įstaigos (1)

10,1 %

22

Kitos ES agentūros (2)

6,5 %

(1) Įskaitant ECB (0,9 proc.), EIB (0,9 proc.), EUIPO (0,9 proc.) ir ESMA (0,9 proc.).

(2) Įskaitant EISMEA (1,2 proc.) ir ENISA (0,9 proc.).