Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Az európai ombudsman 2017-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Az európai ombudsman 2017-ben lezárt vizsgálatainak tárgya
Átláthatóság/elszámoltathatóság (például információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés) 75 20,6%
Szolgáltatási kultúra (például polgárközpontúság, nyelvhasználat és határidők betartása) 61 16,8%
Az eljárási jogok tiszteletben tartása (például a meghallgatáshoz való jog) 60 16,5%
A mérlegelési jogkör helyes alkalmazása (a jogsértési eljárásokban is) 49 13,5%
Az alapvető jogok tiszteletben tartása 44 12,1%
Munkaerő-felvétel 43 11,8%
Az uniós személyzeti kérdések helyes kezelése 38 10,5%
Megfelelő pénzgazdálkodás (például az uniós pályázatok, támogatások és szerződések ügyében) 23 6,3%
Egyéb 16 4,4%
Etikai kérdések 13 3,6%
A nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban 7 1,9%
Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman által lezárt vizsgálat két vagy több tárgyra vonatkozott. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.