Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Predmet istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.

Predmet istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.
Transparentnost/odgovornost (npr. pristup informacijama i dokumentima) 75 20,6 %
Kultura pružanja usluga (npr. prilagođenost građanima, jezici i pravodobnost) 61 16,8 %
Poštovanje postupovnih prava (npr. prava na saslušanje) 60 16,5 %
Pravilna primjena diskrecije (uključujući u postupcima zbog povrede) 49 13,5 %
Poštovanje temeljnih prava 44 12,1 %
Zapošljavanje 43 11,8 %
Dobro upravljanje problemima povezanima s osobljem EU-a 38 10,5 %
Dobro financijsko upravljanje (npr. u vezi s natječajima, bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a) 23 6,3 %
Ostalo 16 4,4 %
Etika 13 3,6 %
Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u EU-u 7 1,9 %
Napomena: U nekim je slučajevima Ombudsman zaključio istrage s dva ili više predmeta. Stoga je zbroj prethodno navedenih postotaka veći od 100 %.