Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Strateški rad u 2017.

Strateški rad u 2017.

4

Strateške istrage pokrenute u 2017.

 

npr. transparentnost Vijeća; „rotirajuća vrata” s bivšim europskim povjerenicima; dostupnost mrežnih stranica Komisije osobama s invaliditetom; aktivnosti prije podnošenja zahtjeva povezane s procjenom lijekova koju provodi EMA

4

Strateške istrage zaključene u 2017.

 

npr. transparentnost „stručnih skupina”, način na koji Komisija rješava pritužbe zbog povrede u okviru sustava „EU Pilot”; odgađanje ispitivanja kemikalija; izbjegavanje sukoba interesa s posebnim savjetnicima Komisije

8

Strateške inicijative pokrenute u 2017. (zahtjevi za pojašnjenja, neslužbeni upiti)

 

npr. transparentnost u području lobiranja u Europskom vijeću; transparentnost u vezi s Brexitom; poboljšanje EGI-ja, javne informacije o Izjavi EU-a i Turske; pravila situacija „rotirajućih vrata” u raznim institucijama i tijelima EU-a; paralelna inicijativa ENO-a o pravilima u pogledu ozona

6

Strateške inicijative zaključene u 2017.

 

npr. pristupačnost mrežnih stranica Komisije osobama s invaliditetom; transparentnost EIB-a, transparentnost Europskog fiskalnog odbora; prevencija sukoba interesa u EIB-u; bivši predsjednik Komisije Barroso i situacija „rotirajućih vrata”; javne informacije o Izjavi EU-a i Turske