Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Pritužbe proslijeđene drugim institucijama i tijelima; podnositelji pritužbi kojima je europska ombudsmanica savjetovala da se obrate drugim institucijama i tijelima u 2017. (ukupno 1 148)

Pritužbe proslijeđene drugim institucijama i tijelima; podnositelji pritužbi kojima je europska ombudsmanica savjetovala da se obrate drugim institucijama i tijelima u 2017. (ukupno 1 148)
Član Europske mreže pučkih pravobranitelja od čega je: 624 54,3 %
     
Nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj ili slično tijelo 566 49,3 %
Odbor za predstavke Europskog parlamenta 58 5,0 %
Europska komisija 72 6,3 %
Druge institucije i tijela 452 39,4 %
Napomena: U nekim je slučajevima Ombudsman podnositelju pritužbe dao više vrsta savjeta pa je zbroj prethodno prikazanih postotaka veći od 100 %.