Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

15 837

Daoine ar chabhraigh an tOmbudsman Eorpach leo sa bhliain 2017

12 521

Comhairle a tugadh tríd an Treoir Idirghníomhach ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman

2 181

Gearáin a láimhseáladh sa bhliain 2017

1 135

Iarrataí ar fhaisnéis ar thug an tOmbudsman freagra orthu

447

Fiosrúcháin a d’oscail an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

433

Fiosrúcháin a osclaíodh de bhun gearán

14

Fiosrúcháin féintionscnaimh a osclaíodh

363

Fiosrúcháin a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

348

Fiosrúcháin ghearánbhunaithe a dúnadh

15

Fiosrúcháin féintionscnaimh a dúnadh