Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017
15 837 Daoine ar chabhraigh an tOmbudsman Eorpach leo sa bhliain 2017
12 521 Comhairle a tugadh tríd an Treoir Idirghníomhach ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman
2 181 Gearáin a láimhseáladh sa bhliain 2017
1 135 Iarrataí ar fhaisnéis ar thug an tOmbudsman freagra orthu
447 Fiosrúcháin a d’oscail an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
433 Fiosrúcháin a osclaíodh de bhun gearán
14 Fiosrúcháin féintionscnaimh a osclaíodh
363 Fiosrúcháin a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
348 Fiosrúcháin ghearánbhunaithe a dúnadh
15 Fiosrúcháin féintionscnaimh a dúnadh