Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten aiheet

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 päättämien tutkimusten aiheet
Avoimuus/vastuuvelvollisuus (esim. tietojen ja asiakirjojen saatavuus) 75 20,6 %
Palvelukulttuuri (esim. kansalaismyönteisyys, kielet ja määräaikojen noudattaminen) 61 16,8 %
Menettelyyn liittyvien oikeuksien (esim. kuulluksi tulemista koskevan oikeuden) noudattaminen 60 16,5 %
Harkintavallan asianmukainen käyttö (myös rikkomismenettelyissä) 49 13,5 %
Perusoikeuksien kunnioittaminen 44 12,1 %
Palvelukseen ottaminen 43 11,8 %
Unionin henkilöstökysymysten hyvä hallinta 38 10,5 %
Moitteeton varainhoito (esim. EU:n hankintasopimusten, avustusten ja sopimusten osalta) 23 6,3 %
Muu 16 4,4 %
Etiikka 13 3,6 %
Julkinen osallistuminen EU:n päätöksentekoon 7 1,9 %
Huomautus: Joissakin tapauksissa oikeusasiamiehen päättämä tutkimus koski kahta tai useampaa aihetta. Prosenttiosuuksien summa on sen vuoksi suurempi kuin 100 prosenttia.