Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2021 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut

Kantelijat, joita Euroopan oikeusasiamies neuvoi vuonna 2021 kääntymään toisen toimielimen tai elimen puoleen ja muille toimielimille tai elimille siirretyt kantelut

Kansalliset viranomaiset ja muut organisaatiot

292

31 %

Euroopan oikeusasiamiesten verkoston jäsen

473

49 %

Kansallinen tai alueellinen oikeusasiamies tai vastaava elin

402

42 %

Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta

71

7 %

Euroopan komissio

127

13 %

SOLVIT-verkosto

35

4 %

Muut EU:n toimielimet, elimet tai virastot

31

3 %

 

yhteensä 958