Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad

Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimiste teemad
Läbipaistvus/vastutus (nt juurdepääs teabele ja dokumentidele) 75 20,6 %
Teenuste osutamise kultuur (nt kodanikusõbralikkus, keeled ja õigeaegsus) 61 16,8 %
Menetlusõiguste järgimine (nt õigus olla ära kuulatud) 60 16,5 %
Kaalutlusõiguse nõuetekohane kasutamine (sh rikkumismenetlustes) 49 13,5 %
Põhiõiguste austamine 44 12,1 %
Värbamine 43 11,8 %
ELi töötajatega seonduvate küsimuste hea haldamine 38 10,5 %
Usaldusväärne finantsjuhtimine (nt seoses ELi pakkumuste, toetuste ja lepingutega) 23 6,3 %
Muu 16 4,4 %
Eetika 13 3,6 %
Üldsuse osalemine Euroopa Liidu otsustusprotsessis 7 1,9 %
Märkus: mõnel juhul oli ombudsmani lõpetatud uurimine seotud kahe või enama teemaga. Seetõttu on tabeli protsentide kogusumma üle 100.