Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017

Genstanden for undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
Åbenhed/ansvarlighed (f.eks. adgang til oplysninger og dokumenter) 75 20,6 %
Servicekultur (f.eks. borgervenlighed, sprog og rettidighed) 61 16,8 %
Respekt for proceduremæssige rettigheder (f.eks. retten til at blive hørt) 60 16,5 %
Korrekt anvendelse af skøn (herunder i overtrædelsesprocedurer) 49 13,5 %
Respekt for de grundlæggende rettigheder 44 12,1 %
Rekruttering 43 11,8 %
God forvaltning af EU-personalesager 38 10,5 %
Forsvarlig økonomisk forvaltning (f.eks. vedrørende EU-udbud, -tilskud og -kontrakter) 23 6,3 %
Andet 16 4,4 %
Etiske spørgsmål 13 3,6 %
Borgernes deltagelse i EU’s beslutningsproces 7 1,9 %
Note: I nogle tilfælde afsluttede Ombudsmanden undersøgelser med to eller flere emner. Derfor giver ovenstående procentsatser tilsammen mere end 100 %.