Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Klager oversendt til andre institutioner og organer; klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 (i alt 1 148)

Klager oversendt til andre institutioner og organer; klagere rådet til at kontakte andre institutioner og organer af Den Europæiske Ombudsmand i 2017 (i alt 1 148)

Et medlem af det europæiske netværk af ombudsmænd, heraf:

624

54,3 %

     

En national eller regional ombudsmand eller et tilsvarende organ

566

49,3 %

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender

58

5,0 %

Europa-Kommissionen

72

6,3 %

Andre institutioner og organer

452

39,4 %

Note: Da Ombudsmanden i nogle sager gav klageren mere end én type rådgivning, udgør summen af ovenstående tal over 100 %.