Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Уредени от институцията или договорено (частично) доброволно уреждане

166

45,7 %

Не е установено лошо управление

164

45,2 %

Няма основания за по-нататъшни проверки

27

7,4 %

Установено е лошо управление

24

6,6 %

Други

11

3,0 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.