Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции

256

Европейска комисия

57,3 %

34

Европейска служба за подбор на персонал

7,6 %

22

Европейски парламент

4,9 %

17

Европейска служба за външна дейност

3,8 %

16

Европейска служба за борба с измамите

3,6 %

35

Агенции на ЕС

7,8 %

67

Други

15,0 %