Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман

През 2013 г.
(средно 13 месеца)

През 2021 г.
(средно по-малко
от
4 месеца)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Случаи, приключени в срок до 3 месеца

171 (37 %)

  86 (28 %)

Случаи, приключени в срок от 3 до 12 месеца

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Случаи, приключени в срок от 12 до 18 месеца

124 (27 %)

2 (1 %)

Случаи, приключени след повече от 18 месеца[1]

 

[1] Някои сложни случаи предполагат няколко цикъла на консултации с жалбоподателя и съответната институция.