Imate li pritužbu protiv institucije ili tijela EU-a?

Podnesite pritužbu Europskom ombudsmanu

Europski ombudsman istražuje pritužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija o nepravilnostima u postupanju institucija, tijela i agencija Europske unije.

Pritužba mora biti podnesena dvije godine od datuma kada je oštećena osoba saznala za činjenice povezane s nepravilnostima.

Prethodne radnje: Podnositelj pritužbe prvo se mora obratiti instituciji na koju se pritužba odnosi kako bi sporno pitanje pokušao riješiti s njom.

Što su nepravilnosti u postupanju?

Nepravilnosti u postupanju postoje ako institucija ili tijelo ne djeluju u skladu sa zakonom ili načelima dobre uprave odnosno ako prekrše ljudska prava.

Nepravilnosti u postupanju obuhvaćaju upravne nepravilnosti, nepravednost, diskriminaciju ili zloupotrebu ovlasti, na primjer prilikom upravljanja fondovima EU-a, javne nabave ili zapošljavanja. Osim toga, obuhvaćaju izostanak odgovora ili odbijanje odnosno nepotrebno odgađanje pristupa informacijama koje su od javnog interesa.

Što Europski ombudsman ne može učiniti

Europski ombudsman ne može istraživati pritužbe protiv nacionalnih, regionalnih ili lokalnih upravnih tijela u državama članicama, čak ni kada se pritužbe odnose na pitanja povezana s EU-om.

Ombudsman ne može istraživati pitanja zbog kojih se vode sudski postupci.

Može li mi Ombudsman pomoći? Ako ne, tko bi drugi to mogao?

Ako Ombudsman ne može pomoći u rješavanju vašeg problema, postoje druga tijela koja bi vam u tome mogla pomoći.

S pomoću filtera provjerite ispunjavate li kriterije prema kojima Ured može ispitati vašu pritužbu ili imate li pravo na savjet ombudsmana.

Želite podnijeti pritužbu ili trebate više informacija?

Europski ombudsman ne može se uobičajeno baviti vašom pritužbom ako niste građanin Unije ili fizička ili pravna osoba koja boravi u nekoj od država članica Unije ili ima registrirani ured u njoj. U nekim slučajevima Europski ombudsman može na vlastitu inicijativu odlučiti otvoriti istragu problema koji ste predstavili.
Nastavite ako želite vidjeti je li vaša pritužba u nadležnosti Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Čini se da se vaša pritužba odnosi na javnu upravu u državi članici EU-a. Pritužbe o javnoj upravi u državi članici EU-a, uključujući pritužbe vezane uz pitanja prava EU-a, rješavaju članovi Europske mreže pučkih pravobranitelja. Ako želite da član Europske mreže pučkih pravobranitelja razmotri vašu pritužbu, nastavite tražiti odgovarajući ured za kontakt:

Umjesto toga možda želite:

 • podnijeti predstavku Europskom parlamentu. Europski parlament bavi se predstavkama u vezi s predmetima unutar polja aktivnosti Europske unije. Predstavke daju Europskom parlamentu priliku da skrene pozornost na bilo kakvo kršenje prava europskih građana koje počine neke od država članica ili lokalne vlasti ili neke druge institucije.
  Za više informacija o ispunjavanju predstavki posjetite:internetske stranice Odbora za predstavke Europskog Parlamenta;

 • kontaktirajte SOLVIT, koji se bavi prekograničnim problemima u vezi s pogrešnom primjenom zakona EU-a javne uprave u državama članicama. SOLVIT teži pronaći pragmatično rješenje unutar roka od deset tjedana. SOLVIT se zapravo bavi bilo kojim prekograničnim problemom između poduzeća ili građana te nacionalnih tijela javne vlasti.
  Za više informacija o SOLVIT-u posjetite internetske stranice SOLVIT-a< /strong>;

 • podnesite pritužbu Europskoj komisiji, koja se bavi pritužbama koje navode kršenje zakona EU-a država članica EU-a.
  Za informacije o tome kako podnijeti takvu pritužbu posjetite na internetskim stranicama Komisije odjeljak "Obrazac za pritužbe o povredama prava EU-a".


Možda vam može pomoći Europski ombudsman. Da bi Ombudsman otvorio istragu na temelju vaše pritužbe, postoji niz uvjeta koji se moraju ispuniti.

Nastavite:


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Možda vam može pomoći Europski ombudsman. Da bi Ombudsman otvorio istragu na temelju vaše pritužbe, postoji niz uvjeta koji se moraju ispuniti.

Nastavite:


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak

"Ostali pučki pravobranitelji u Bugarskoj" na internetskim stranicama bugarske "Mreže informacija pučkog pravobranitelja" pruža poveznice na ostale institucije pučkog pravobranitelja u Bugarskoj.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Javnog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Kancelara sadrži popis drugih tijela u Estoniji i Europi koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Χρήσιμες Συνδέσεις" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Grčkoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Informacije o tome kako se žaliti Branitelju prava dostupne su u odjeljku "Saisir le Défenseur des droits" na internetskim stranicama Branitelja prava.

Odjeljak "Nos partenaires" na internetskim stranicama Branitelja prava sadrži popis drugih tijela u Francuskoj koja bi vam mogla pomoći..

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "If we can't help" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis ostalih tijela za rješavanje pritužbi koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Linkovi" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Hrvatskoj koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Συνδέσεις" internetskih stranica Ombudsmana sadrži popis drugih tijela na Cipru koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Latviji koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis ostalih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Andere klachtvoorzieningen" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Nizozemskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Behörden" na internetskim stranicama vladine agencije "HELP.gv.at" sadrži popis drugih vlasti i tijela za rješavanje pritužbi koji bi vam mogli pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Ligações" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Portugalu koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Stiri" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva sadrži popis drugih tijela u Rumunjskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama slovenskog Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Sloveniji koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Adresár liniek" na internetskim stranicama Javnog branitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "poveznice" na internetskim stranicama Ombudsmana Parlamenta sadrži popis drugih tijela u Finskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Informacije o tome kako se žaliti Branitelju stanovništva dostupne su u odjeljku"Ankohu" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.


Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Republici Crnoj Gori koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Podaci o načinu podnošenja žalbe državnom Ombudsmanu dostupni su u poglavlju „How do you apply?” mrežne stranice Ombudsmana.


Informacije o tome kako se žaliti Zaštitniku građana dostupne su u odjeljku "Pritužbe" na internetskim stranicama Zaštitnika građana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Pronađi nadležna tijela" na internetskim stranicama "Pristup javnom sektoru u Norveškoj" sadrži popis tijela u Norveškoj koja bi vam mogla pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak

"Ostali pučki pravobranitelji u Bugarskoj" na internetskim stranicama bugarske "Mreže informacija pučkog pravobranitelja" pruža poveznice na ostale institucije pučkog pravobranitelja u Bugarskoj.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Javnog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Kancelara sadrži popis drugih tijela u Estoniji i Europi koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Χρήσιμες Συνδέσεις" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Grčkoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Informacije o tome kako se žaliti Branitelju prava dostupne su u odjeljku "Saisir le Défenseur des droits" na internetskim stranicama Branitelja prava.

Odjeljak "Nos partenaires" na internetskim stranicama Branitelja prava sadrži popis drugih tijela u Francuskoj koja bi vam mogla pomoći..

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "If we can't help" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis ostalih tijela za rješavanje pritužbi koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Linkovi" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Hrvatskoj koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Συνδέσεις" internetskih stranica Ombudsmana sadrži popis drugih tijela na Cipru koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Latviji koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis ostalih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Andere klachtvoorzieningen" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Nizozemskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Behörden" na internetskim stranicama vladine agencije "HELP.gv.at" sadrži popis drugih vlasti i tijela za rješavanje pritužbi koji bi vam mogli pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Ligações" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Portugalu koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Stiri" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva sadrži popis drugih tijela u Rumunjskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama slovenskog Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Sloveniji koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Adresár liniek" na internetskim stranicama Javnog branitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "poveznice" na internetskim stranicama Ombudsmana Parlamenta sadrži popis drugih tijela u Finskoj koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Informacije o tome kako se žaliti Branitelju stanovništva dostupne su u odjeljku"Ankohu" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.


Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Republici Crnoj Gori koja bi vam mogla pomoći.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Podaci o načinu podnošenja žalbe državnom Ombudsmanu dostupni su u poglavlju „How do you apply?” mrežne stranice Ombudsmana.


Informacije o tome kako se žaliti Zaštitniku građana dostupne su u odjeljku "Pritužbe" na internetskim stranicama Zaštitnika građana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak "Pronađi nadležna tijela" na internetskim stranicama "Pristup javnom sektoru u Norveškoj" sadrži popis tijela u Norveškoj koja bi vam mogla pomoći.


N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Odjeljak

"Ostali pučki pravobranitelji u Bugarskoj" na internetskim stranicama bugarske "Mreže informacija pučkog pravobranitelja" pruža poveznice na ostale institucije pučkog pravobranitelja u Bugarskoj.


Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Javnog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Kancelara sadrži popis drugih tijela u Estoniji i Europi koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Χρήσιμες Συνδέσεις" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Grčkoj koja bi vam mogla pomoći.


Informacije o tome kako se žaliti Branitelju prava dostupne su u odjeljku "Saisir le Défenseur des droits" na internetskim stranicama Branitelja prava.

Odjeljak "Nos partenaires" na internetskim stranicama Branitelja prava sadrži popis drugih tijela u Francuskoj koja bi vam mogla pomoći..


Odjeljak "If we can't help" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis ostalih tijela za rješavanje pritužbi koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Linkovi" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Hrvatskoj koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Συνδέσεις" internetskih stranica Ombudsmana sadrži popis drugih tijela na Cipru koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Latviji koja bi vam mogla pomoći.Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis ostalih tijela koja bi vam mogla pomoći.
Odjeljak "Andere klachtvoorzieningen" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Nizozemskoj koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Behörden" na internetskim stranicama vladine agencije "HELP.gv.at" sadrži popis drugih vlasti i tijela za rješavanje pritužbi koji bi vam mogli pomoći.Odjeljak "Ligações" na internetskim stranicama Ombudsmana sadrži popis drugih tijela u Portugalu koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Stiri" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva sadrži popis drugih tijela u Rumunjskoj koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama slovenskog Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Sloveniji koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "Adresár liniek" na internetskim stranicama Javnog branitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.


Odjeljak "poveznice" na internetskim stranicama Ombudsmana Parlamenta sadrži popis drugih tijela u Finskoj koja bi vam mogla pomoći.Informacije o tome kako se žaliti Branitelju stanovništva dostupne su u odjeljku"Ankohu" na internetskim stranicama Branitelja stanovništva.
Odjeljak "Korisne poveznice" na internetskim stranicama Nacionalnoga pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela koja bi vam mogla pomoći.Odjeljak "Links" na internetskim stranicama Pučkog pravobranitelja sadrži popis drugih tijela u Republici Crnoj Gori koja bi vam mogla pomoći.


Podaci o načinu podnošenja žalbe državnom Ombudsmanu dostupni su u poglavlju „How do you apply?” mrežne stranice Ombudsmana.


Informacije o tome kako se žaliti Zaštitniku građana dostupne su u odjeljku "Pritužbe" na internetskim stranicama Zaštitnika građana.Odjeljak "Pronađi nadležna tijela" na internetskim stranicama "Pristup javnom sektoru u Norveškoj" sadrži popis tijela u Norveškoj koja bi vam mogla pomoći.N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

![ guide.nota.advice ]

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.
N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

N. B. Savjeti u ovom interaktivnom vodiču samo su smjernice. Ako ste i dalje nesigurni gdje se obratiti sa svojom pritužbom ili ako usprkos danom savjetu vjerujete da bi se pitanje moglo rješavati na europskoj razini, slobodno kontaktirajte Europskog ombudsmana.

Kako rješavamo pritužbe?

Na ovom dijagramu toka prikazan je okvirni pregled postupka kojim Ombudsman rješava pritužbe.

 • Primitak pritužbe

  • Ured Europskog ombudsmana provjerava
   je li potrebno pokrenuti istragu.

   • Pokretanje istrage

    Podnositelja pritužbe obavješćuje se dopisom.

    • Istraga

     Ombudsman ocjenjuje pritužbu i može:
     – zatražiti od institucije ili tijela da se očituje ili dostavi dodatne informacije;
     – organizirati sastanak s institucijom ili tijelom, odnosno provesti inspekcijski pregled u instituciji ili tijelu;
     – zatražiti informacije ili primjedbe od podnositelja pritužbe.

     • Pritužba se može brzo riješiti

      • Prijedlog rješenja

       Ako institucija prihvati prijedlog, spor je riješen.

     • Europski ombudsman otkriva nepravilnosti u postupanju

      • Ombudsman izdaje preporuke
       za rješavanje nepravilnosti u postupanju

       Institucija se mora očitovati u roku od tri mjeseca. Podnositelj pritužbe može podnijeti primjedbe.

       • Konačna odluka

        U njoj se utvrđuju konkretni nalazi, npr.:
        – prihvaćene preporuke,
        – riješeno pitanje,
        – uklonjena nepravilnost u postupanju,
        – poboljšani sustavi/postupci.

     • Europski ombudsman ne otkriva nepravilnosti u postupanju

   • Nema istrage

    – Europski ombudsman nije ovlašten za rješavanje tog pitanja.
    – Pritužba nije dopuštena (npr. jer podnositelj pritužbe nije najprije pokušao riješiti spor izravno s institucijom ili tijelom EU-a).
    – Nedostatak informacija.
    – Drugo nadležno tijelo kompetentnije je za rješavanje tog spora.

Podnesite pritužbu

Radi učinkovitosti uspostavljen je sustav za podnošenje pritužbi Europskom ombudsmanu putem interneta.

Podnošenje internetskih pritužbi odvija se u tri jednostavna koraka:

1 Provjerite kriterije

Pregledajte naš kontrolni popis za podnošenje pritužbe i provjerite može li Europski ombudsman istražiti vašu pritužbu

2 Unaprijed pripremite potrebne informacije i dokumente

Pri podnošenju pritužbe trebat ćete navesti sljedeće informacije:

 • naziv institucije EU-a protiv koje želite podnijeti pritužbu
 • odluku ili pitanje koji su predmet vaše pritužbe
 • ono što smatrate da su institucija ili tijelo EU-a učinili pogrešno
 • ono što bi, prema vašem mišljenju, institucija trebala učiniti kako bi ispravila pogrešku
 • je li pitanje već riješeno sudskim postupkom ili je sudski postupak u tijeku.

Da bismo pritužbu prihvatili kao potpunu, trebat ćete dostaviti sljedeće dokumente:

 • dokaz o tome da ste se već obratili predmetnoj instituciju ili tijelu EU-a kako biste riješili problem odnosno da ste im dali razumno vrijeme za odgovor. Taj je uvjet nužno ispuniti da bi se pritužba smatrala dopuštenom. Dok ne primimo taj dokaz, nećemo moći razmatrati vašu pritužbu
 • prema potrebi, popratne dokumente o odluci ili pitanju koji su predmet vaše pritužbe, kao i vrijeme kada ste za njih saznali.
3 Izradite račun ili se prijavite u postojeći račun

Da biste mogli podnijeti pritužbu, trebate izraditi račun. Nakon što izradite račun, pritužbu možete sastaviti kad god vam to odgovara i podnijeti je. Možete provjeravati status svoje pritužbe ili podnositi nove pritužbe s istog računa.

Smjernice za pritužbe

 • Imajte na umu da pritužba treba biti jezgrovita. U iznimnim slučajevima, ako pritužba mora biti dulja od najvećeg dopuštenog broja riječi u obrascu, dodajte cijelu pritužbu kao privitak, a u poljima obrasca pritužbe napišite samo njezin sažetak.
 • Ako postoji više pitanja u kojima je došlo do nepravilnosti, odvojite ih i označite brojevima. Navedite argumente i dokaze za svaku navodnu nepravilnost. Jasno navedite korake koje smatrate da bi trebalo poduzeti za rješavanje svakog pitanja na koje se pritužba odnosi.
 • Dostavite Ombudsmanu samo one dokumente ili informacije koji su neophodni za razumijevanje pritužbe.
 • Nemojte mu dostavljati osobne podatke trećih strana, osim ako su ti osobni podatci Ombudsmanu potrebni za obradu pritužbe.

Naš poseban internetski obrazac omogućuje nam da pritužbe rješavamo učinkovitije i brže. Ako ne možete upotrijebiti internetski obrazac, Europski ombudsman prihvaća i pritužbe podnesene poštom ili e-poštom.

Podnesite pritužbu poštom

Imajte na umu da postoje određene pritužbe koje ne možemo rješavati. Stoga, čak i ako pritužbu želite podnijeti poštom, savjetujemo vam da prije njezina slanja provjerite kontrolni popis za podnošenje pritužbe.

Ako pritužbu ne možete podnijeti putem interneta i želite to učiniti poštom, učinite sljedeće:

 • Ispunite obrazac pritužbe.
 • Dostavite Ombudsmanu samo one dokumente ili informacije koji su neophodni za razumijevanje pritužbe.
 • Imajte na umu da pritužba treba biti jezgrovita. U iznimnim slučajevima, ako pritužba ima više od pet stranica, u obrascu pritužbe navedite kratak sažetak i brojevima označite stranice pritužbe u privitku.
 • Svakako dostavite:
  • dokaz o tome da ste se već obratili predmetnoj instituciji ili tijelu EU-a kako biste riješili problem. Taj je uvjet nužno ispuniti da bi se pritužba smatrala dopuštenom. U protivnom, bit ćete obaviješteni o tome da ne možemo razmatrati vašu pritužbu
  • prema potrebi, popratne dokumente o odluci ili pitanju koji su predmet vaše pritužbe, kao i vrijeme kada ste za njih saznali.
 • Uvjerite se da svaki dokument priložen kao dokaz nepravilnosti (primjerice, prepiska) ima svoj broj i naziv (primjerice: 1 – dopis od xx – datum, 2 – e-poruka upućena xx – datum...). Uz to priložite i popis s brojevima i nazivima svih dokumenata. Prilikom upućivanja na određeni dokument u svojoj pritužbi, uvijek navedite njegov broj.
 • Nemojte Ombudsmanu dostavljati osobne podatke trećih strana, osim ako su ti osobni podatci neophodni za obradu pritužbe.

 

1Preuzmite obrazac za pritužbu u obliku PDF dokumenta
Obrazac za pritužbe (PDF 58.54 KB)
2Pošaljite dovršeni obrazac Europskom ombudsmanu

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex